Modvion
Trævindmølle indefra

Sverige bygger bærekraftig vindmølle – av tre

I Sverige er en moderne vindmølle av tre underveis. Den er sterkere, lettere og grønnere enn en vanlig stålmølle.

Vindmøller av tre lyder kanskje som noe fra gamle dager. Moderne vindmøller lages av stål, fiberglass og lignende industrielle materialer, og etterspørselen etter dem vokser.

Faktisk vil vindenergi trolig bli den største energikilden i EU allerede i 2027.

Men i takt med den økte etterspørselen oppstår spørsmålet om den enkelte vindmøllens bærekraft. For selv om vindenergi er fornybart, er det ganske forurensende å bygge en vindmølle. I hvert fall hvis den er bygget av stål og fiberglass.

Trævindmølle udenfor Gøteborg

Sveriges første vindmølle av tre med en høyde på 30 m er oppført på Björkö utenfor Göteborg. Prototypen er bygget i laminert tre, som er sterkere enn stål – og den kommende modellen blir 100 m høy.

© Modvion

Derfor har trevindmøller plutselig kommet på dagsordenen igjen. Vindmøller av tre er nemlig sterkere, lettere og grønnere enn vanlige vindmøller. Kanskje er tremøller framtiden.

100 meter høy mølle av tre

I Sverige har det nettopp blitt tildelt 6,5 millioner euro i EU-støtte til å bygge en vindmølle av tre utenfor Göteborg. Vindmøllen oppføres av det svenske firmaet Modvion, og den vil bli 100 meter høy.

Modvion bygget allerede i vår et prototypetårn på 30 meter, og nå er de altså klare til å oppføre den første fungerende modellen. Når den er ferdig, trenger de ikke tvinne tommeltotter. De har nemlig allerede ordrer på 10 vindmøller.

En vanlig vindmølle inneholder i dag flere hundre tonn stål, og for hvert tonn stål som produseres, slippes det ut 1,9 tonn CO2. Produksjonen av en enkelt vindmølle fører med andre ord til utslipp av mange hundre tonn CO2.

En velplassert vindmølle kan raskt generere nok grønn energi til å rettferdiggjøre disse store utslippene.

Sterkere, grønnere og lettere

Men trevindmøller er enda bedre. Trematerialet binder den mengden CO2 som ble tatt opp fra atmosfæren da treet vokste

De nye tremøllene er bygget av krysslaminert tømmer, også kalt CLT, som i de siste årene har blitt mer og mer populært i konstruksjonen av alt fra høyhus til bilbroer.

Mistissini-bridge

Den 160 m lange prisbelønnede Mistissini-broen i Canada også bygget av det sterke CTL-tømmeret. CTL står for Cross Laminated Timber, og består av planker som er limt sammen i vinkelrette lag. Det gjør det ekstremt sterkt.

© Nordic Structures

I tillegg til å være bærekraftig, er CLT et attraktivt materiale til vindmøller fordi treet faktisk har en større styrke per vekt enn stål. Det gjør det lettere å transportere, og dessuten kan vindmøllene bygges høyere enn i dag.

Det er fortsatt lang vei å gå før trevindmøller kan konkurrere med konvensjonelle vindmøller. Men i en verden der vindenergi vil bli en globalt utbredt og bærende energikilde, kan de vise seg å bli en nødvendighet.