Kan vindkraft dekke Jordens energibehov?

Det snakkes om at vindkraft kan erstatte fossilt brensel. Men hvor stort er det egentlige potensialet i vindkraft?

vindmølle, vindmøllepark, vindenergi

Vindenergi har stort potensial

Det er mer enn tilstrekkelig vind i verden til å dekke hele Jordens behov. Nylig har nederlandske forskere ved univesitetet i Utrecht presentert den hittil grundigste vurderingen av vindkraftens muligheter. Forskerne delte jordoverflaten i 66 000 celler og beregnet vindpotensialet for hver og en. Undersøkelsen omfattet verken byområder, sjøer, fjell eller naturvernområder. Det viste seg at 20 prosent av Jorden har så mye vind at det er mulig å utnytte den. Det totale posensialet utgjør 96 petawatt-timer, noe som tilsvarer rundt seks ganger det årlige forbruket på verdensbasis. Enkelte steder, for eksempel i Canada, er potensialet over 30 ganger større enn årsforbruket, men selv her i Vest-Europa kan vi hente ut dobbelt så mye energi fra vinden som vi har bruk for.

Teknologien finnes allerede

Teknologien som trengs for å utnytte vinden, er tilgjengelig alt i dag, men det ville selvsagt blitt dyrt å bygge og drive et tilstrekkelig antall vindmøller. Skulle man utnyttet det totale verdenspotensialet, ville strøm kostet 25 ganger mer enn den gjør i dag. Derimot virker regnestykket mer overkommelig om en bare vil dekke dagens strømforbruk med vindkraft. I så fall ville energien bare kostet det dobbelte av dagens pris. Området som måtte dekkes av vindmøller, ville tilsvart et areal som hele Saudi-Arabia i utstrekning.