Shutterstock

Sol-batteri lagrer energi i flere hundrede timer

Det kan både høste solens energi og lagre strømmen til du trenger den. Det såkalte sol-flow-batteriet har potensial til å gjøre hjem i hele verden bærekraftige – til en fornuftig pris.

Fornybare energikilder er framtiden, men de har en stor ulempe: Solceller lager bare energi når solen skinner, og vindmøller gjør det bare når vinden blåser.

Derfor er det nødvendig å utvikle nye metoder for å oppbevare elektrisitet til vindstille gråværsdager.

Nå har forskere fra University of Wisconsin-Madison bygget et apparat som både høster og oppbevarer energi på en måte som er så effektiv og billig at den potensielt vil kunne brukes til å utstyre private hjem – særlig i fattigere hjørner av kloden.

Flow-batteriet

Sol-flow-batteriet integrerer en solcelle med kjemikalier som kan lagre strømmen.

© Wenjie Li et al. / University of Wisconsin-Madison

Holder på solenergien i hundrevis av timer

Apparatet fanger inn energi fra solen med en solcelle av mineralene silica og perovskitt. Solcellen har en effektivitet på 20 prosent; det vil si at den gjør om 20 prosent av solens lys til elektrisk energi.

Ved siden av solcellen sitter et såkalt redox-flow-batteri, som oppbevarer elektrisiteten til den skal brukes.

Redox-flow-batteriet fungerer litt annerledes enn de litium-ion-batteriene som sitter i smarttelefoner og bærbare PC-er.

Et litium-ion-batteri er fullt med en flytende elektrolytisk væske som transporterer de ionene som utgjør fram den elektriske spenningen, og tilbake.

I et flow-batteri oppbevares spenningen i stedet i to eksterne tanker med elektrolytisk væske som først pumpes inn for å reagere med hverandre når strømmen skal brukes.

I forskernes nye solcellebatteri brukes energien fra solcellen til å lade opp flowbatteriets tanker, og der kan spenningen bli i lang tid.

En av fordelene ved et flow-batteri er nemlig at det kan bevare spenningen i hundrevis av timer og holde til mange flere ladesykluser enn andre batterier.

Et billig alternativ til private hjem

Siden den elektriske spenningen oppbevares i eksterne tanker, kan flow-batteriets samlede spenning dessuten økes ved å gjøre tankene større.

I motsetning til et vanlig batteri, der hylsterets størrelse er avgjørende for kapasiteten. Det gjør det langt billigere å bygge store batterier når man bare kan «helle mer» kapasitet på tanken.

Forskere i laboratorium

Kjemiprofessor Song Jin (t.v.), og ph.d.-student Wenjie Li fra University of Wisconsin-Madison har brukt flere år på at forbedre sitt sol-flow-batteri.

© David Tenenbaum

Derfor mener forskerne at løsningen har stort potensial i private hjem – særlig i områder der pris er helt avgjørende.

Det vil ta tid før redox-flow-batterier blir tilgjengelige på markedet. Men det nye solcellebatteriet er akkurat den typen løsning som verden trenger hvis den grønne omstillingen skal lykkes.