Shutterstock

Hva med et solcelleanlegg i Sahara?

Kan man ikke bruke sollyset og plassen i Sahara til å bygge enorme solcelleanlegg som kan produsere store mengder av forurensningsfri energi?

Det virker helt opplagt at man bør bygge solenergianlegg i ørkenstrøk. Dekker man bare fire prosent av Jordens ørkenstrøk med solcellepaneler, kan i prinsippet hele verdens energiforbruk bli dekket. At det ennå ikke finnes noe slikt for eksempel i Sahara, er et prisspørsmål. Solcelleanlegg er dyre, og majoriteten av forbrukere bor langt unna. Det er meget kostbart å legge kabler eller reise lange høyspentnett.

Ustabile politiske forhold er en annen årsak til fraværet av store solcelleanlegg i Sahara, men det hersker liten tvil om at de vil komme i fremtiden. Det internasjonale energibyrået IEA har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene til å etablere solcellekraftverk i Sahara. De første forsøkene på store solcelleanlegg i ørkenområder er i gang. Et anlegg som yter 64 MW ble innviet i Nevada-ørkenen i USA i juni 2007, og i De forente arabiske emirater skal det reises et anlegg som skal forsyne 10 000 husstander med strøm.