Fremtidens solceller etterligner planter

Nå har forskere funnet opp solceller som etterligner fotosyntesen. Men det er en avgjørende forskjell – solcellene produserer ikke sukker, men solbensin.

© Shutterstock

Bensin laget av sollys. Den nesten utopiske visjonen har blitt virkelighet takket være såkalte biomimiske solceller, som bruker bakterier til å kopiere fotosyntesen. Solcellene er dessuten mer effektive enn plantene.

Mens planter bare omsetter en prosent av energien i sollyset til sukkerstoffer, kan de revolusjonerende solcellene gjør om ti prosent av energien til å lage flytende drivstoff.

Solcelle og bakterie samarbeider

Biomimiske solceller består av to komponenter, som fremstiller solbensinen av hydrogen og drivhusgassen karbondioksid.

Først splitter en solcelle vannmolekyler i oksygen og hydrogen.

En ny type solcelle får oksygen og hydrogen til å piple opp direkte fra overflaten – med sollys som energikilde.

© MIT

Hydrogenet sendes til den andre delen av cellen, der bakterier spalter karbondioksid til oksygen og karbon.

Oksygenet slippes ut, mens karbonet forenes med hydrogenet i såkalte hydrokarbonkjeder. Bakteriene er genspleiset slik at de fremstiller kjedene som flytende drivstoff – solbensin.

Teknologien er CO2-nøytral

Hvis solcellene kan fungere i stor skala, vil det være en uuttømmelig energikilde som kan fortsette å virke og produsere solbensin i årevis.

Solbensinen er klimanøytral fordi det CO2-utslippene ved forbrenningen svarer til den mengden CO2 som fjernes fra atmosfæren for å fôre bakteriene i solcellene.