Ciel & Terre

Flytende solceller kan dekke 50 prosent av verdens strømforbruk

Vannkraftverk har et enormt uutnyttet potensial: plass. Flytende solceller ved kraftverkenes store vannreservoarer kan høste strøm nok til en halv verden.

Hvis verdens eksisterende vannkraftverk oppgraderes med solceller, kan det dekke halvparten av det globale strømforbruket med ny fornybar energi.

Det er konklusjonen i en studie fra det amerikanske energidepartementets laboratorium for fornybar energi (NREL).

Vannkraft utgjør allerede omtrent halvparten av den fornybare energiforsyningen i Europa, men ifølge NREL er det fortsatt et stort uutnyttet potensial.

🎬 Se testsolceller flyte i Portugal:

Infrastrukturen er allerede på plass

De fleste av vannkraftverkene lager strøm ved hjelp av turbiner som er installert i demninger. Demningene demmer opp elver og skaper dermed nye vannreservoarer med store, uutnyttede overflater.

NRELs idé er enkel og elegant: installer store flytende solcelleanlegg i de ledige vannreservoarene. Anleggene kan også kobles til vannkraftverkenes eksisterende infrastruktur. Vannkraftverkene er nemlig allerede utstyrt med transformatorstasjoner som kan øke strømmens spenning før den sendes videre ut i strømnettets høyspentledninger.

I alt mener NREL at solvannkrafthybridene vil kunne generere opp mot 10 600 terawattimer strøm i året i tillegg til den energien som vannkraftverkene allerede lager.

For å sette tallet i perspektiv lå hele verdens samlede elektrisitetsetterspørsel i 2018 på 22 300 terawattimer. Hybridkraftverkene kan med andre ord dekke nesten halvparten av verdens strømforbruk.

380 000 egnede reservoarer i verden

Solvannkrafthybriden finnes en rekke steder i verden, blant annet et eksperimentelt prosjekt ved en demning på Rabagão-elven i Portugal. Her dekker 840 flytende solpaneler nesten 2500 kvadratmeter av reservoarets vannspeil – og firmaet bak eksperimentet har allerede planer om å utvide prosjektet ved å installere ytterligere 11 000 flytende solceller lenger sør i Portugal ved Alqueva-vannkraftverket.

Men potensialet er slett ikke innfridd. Ifølge NRELs analyse finnes det nesten 380 000 tilsvarende vannkraftreservoarer i verden som er egnede til en solcelleinstallasjon.

Ifølge forskerne må tallet imidlertid ses som et øverste tak og ikke et presist bilde på hvor mange solvannkrafthybrider energimarkedet vårt effektivt kan bære.

Neste skritt på veien blir å analysere de portugisiske forsøkene, før forskerne kan begynne å lokalisere de mest egnede reservoarene i verden til den nye energikombinasjonen.