Shutterstock
Atomkraft, benzin, grøn

Radioaktivt avfall blir til grønn bensin

Ved å bestråle et restprodukt fra framstilling av biodiesel kan britiske atomkraftverk produsere 10 millioner liter grønt drivstoff i året.

Kjernekraft slipper ikke ut CO2, men produserer radioaktivt avfall. Nå har forskere ved britiske Lancaster universitet og Jožef Stefan-instituttet i Slovenia funnet en metode for å bruke avfallet til å produsere miljøvennlige tilsetningsstoffer som kan gjøre bensinbiler grønnere.

Metoden utnytter et restprodukt fra produksjonen av biodiesel – dieselolje som ikke er basert på råolje fra undergrunnen, men på planteoljer. Ved framstilling av biodiesel får man stoffet glyserol som restprodukt.

Produksjonen av biodiesel er stigende, glyserol er billig, og gjennom kjemiske prosesser kan den gjøres om til isopropylidenglyserol. Det kalles også solketal og kan tilsettes bensin for å heve oktantallet, gi jevnere forbrenning og redusere utslippene av partikler og CO2.

Dessverre er prosessen vanligvis komplisert og kostbar, men forskerne har vist at solketal også kan produseres ved å utsette glyserol for ioniserende radioaktiv stråling, som avfallet fra atomkraftverk avgir.

Et solketalproduksjonsanlegg kan bygges sammen med eksisterende atomkraftverk og produsere store mengder av det ettertraktede stoffet.

Avfall fra britiske atomkraftverk kan hvert år gi om lag ti tusen tonn solketal.