Shutterstock
5G boks på mast

Nytt 5G-nett leverer trådløs strøm

Ny forskning viser at 5G-nettet ikke bare sikrer lynraskt internett – det kan også sende trådløs strøm gjennom luften.

I takt med at smarttelefoner har blitt allemannseie, har luften også blitt fylt med elektromagnetiske bølger. Det er den usynlige infrastrukturen som gjør at du kan sjekke TikTok og Illustrert Vitenskap på farten.

Men ny forskning viser at det trådløse nettverket har et enda større potensial.

En vitenskapelig artikkel fra Georgia Insitute of Technology konkluderer med at det 5G-nettverket som nå rulles ut mange steder i verden, også kan brukes som strømforsyning.

Små mengder strøm over korte avstander

Forskerne testet hypotesen i laboratoriet ved å sende små mengder strøm via 5G over en avstand på 2 meter.

For anledningen laget de en mottaker på størrelse med et spillkort som kan fange opp mikrobølgenes vekselstrøm fra luften og gjøre den om til likestrøm.

Mikrobølge-modtager til strøm fra 5G

Forskerne utviklet en liten mottaker som fanger opp vekselstrøm fram 5G-bølgene og gjør den om til likestrøm.

© Christopher Moore, Georgia Tech

Kritikere frykter imidlertid at den trådløse strømmen vil medføre et stort energitap.

Hver 5G-mast må nemlig bruke 31 kilowatt strøm ekstra hvis de skal sende ut både elektrisitet og internett. Det svarer til å holde ti vannkokere i gang døgnet rundt.

Men forskerne som står bak forsøket, påpeker at teknologien fortsatt er helt ny og trolig vil bli forbedret.

5G-nettet er nærmest skreddersydd til trådløs strøm

Men hvorfor kan 5G-nettet sende strøm når de gamle nettene ikke kunne det?

5G-nettet er mye tettere med flere master, og hver av dem har også flere antenner enn i dag.

Tettheten er nødvendig fordi 5G bruker millimeterbølger som gir en høyere båndbredde, men kortere rekkevidde.

Samme prinsipp gjelder wifi-ruteren du har hjemme, som antagelig sender på både 2 og 5 gigahertz. Netflix fungerer bedre med 5 gigahertz, men til gjengjeld må du være nærmere ruteren.

Millimeterbølgene i den øverste enden av 5G-nettets frekvensspektrum starter ved 30 gigahertz og har en mye større energitetthet enn de nåværende nettverkene. Og derfor er de velegnet til å sende strøm.

Forskerne mener at teknologien snart vil kunne å sende 6 mikrowatt over 180 meter. Det kan potensielt erstatte millioner av små batterier for eksempel i sensorer til biler, hus og kontorer.

En vanlig stikkontakt kan typisk levere 2300 watt – eller 2,3 milliarder ganger så mye som 5G – så det er lang vei før det nye nettverket erstatter høyspentmastene.