OceanBased Perpetual Energy

Nye turbiner henter strøm fra Golfstrømmen

Havstrømmer er en oversett energikilde, men nå sjøsetter et amerikansk firma, i samarbeid med Florida Atlantic University, turbiner som skal høste like mye strøm som 2000 vindmøller de neste fem årene.

Det amerikanske firmaet OceanBased Perpetual Energy eksperimenterer for tiden med havstrøm vel 30 kilometer utenfor kysten av Florida.

I samarbeid med forskere ved Florida Atlantic University har bedriften testet en rekke ulike turbiner som senkes ned under havoverflaten, der de utnytter Golfstrømmen til å produsere elektrisitet.

Golfstrømmen er en kraftig havstrøm som hele tiden frakter varmt vann fra Mexicogolfen og ut i Atlanterhavet med en hastighet på mellom 5,5 og 9 kilometer i timen. Det er med andre ord massevis av energi å høste.

Se turbinene i aksjon utenfor Florida:

Video

Virker som en vindmølle under vann

Resultatene er lovende. OceanBased Perpetual Energy testet tre ulike turbiner ved å la dem kjøre i 24 timer under vannet. Vinneren ble et design som ligner to flymotorer montert på en enkelt vinge.

Turbinene fungerer mer eller mindre på samme måte som vindmøller: Kraften fra havstrømmen får turbinenes propeller til å bevege seg, og det aktiverer en generator som produserer elektrisitet.

Men til forskjell fra vind er Golfstrømmens bevegelser mye mer forutsigbare. Strømmen fortsetter 24 timer i døgnet og mer eller mindre i samme retning og hastighet.

De amerikanske havstrømturbinene er de første som kan høste elektrisitet fra Golfstrømmen.

© OceanBased Perpetual Energy

Elektrisiteten fra generatoren føres til slutt gjennom en undersjøisk kabel som ligger på havbunnen og tilbake til landjorda, der det kan kobles på strømnettet.

Salt og dyreliv er ukjente faktorer

OceanBased Perpetual Energy har ambisiøse mål: Innen fem år vil de produsere 5 gigawatt elektrisitet fra turbiner i Golfstrømmen. Det svarer til kapasiteten til om lag 2000 vindmøller.

Det lyder mye, men faktisk anslår det amerikanske energidepartementet at Golfstrømmen i alt vil kunne forsyne strømnettet med 45 terawattimer per år. Det svarer til om lag dobbelt så mye energi som alle svenske vindmøller produserer i året.

Men det er fortsatt et stykke fram dit. Undervannsturbiner må konstrueres slik at de elektriske kretsløpene ikke utsettes for korroderende saltvann, og undervannsreparasjoner er dyrt.

Et annet uavklart spørsmål er hvordan de nye anleggene påvirker dyrelivet. Et lite antall turbiner gjør ikke noen skade, viser en rapport fra Georgia Institute of Technology, men hva skjer når teknologien skaleres opp?

Det vil OceanBased Perpetual Energy forsøke å finne svar på i den kommende tiden.