Shutterstock

Når skal jeg ha salt i vannet?

Hvorfor nevner mange kokebøker at man først skal ha salt i vannet til poteter eller pasta når det koker?

Selv om salt hører til blant kjøkkenets viktigste ingredienser, hersker det tvil om hvordan det skal brukes. Ifølge en rekke kokebøker skal salt først tilsettes når vannet koker – ikke av kulinariske, men av energisparende årsaker.

Salt hever nemlig vannets kokepunkt.

Vanlig vann fra springen koker ved 100 °C ved et lufttrykk på 1 atmosfære, som ved havoverflaten, men kokepunktet øker med saltkonsentrasjonen.

Bruk mindre vann og spar på energien

Når salt oppløses i vann, splittes det i natrium- og klorid-ioner. Ionene tiltrekker vannmolekylene og holder dem tettere sammen, noe som øker vannets overflatespenning slik at det bruker lengre tid på å koke.

Det kreves imidlertid en solid mengde salt til før det har en nevneverdig innflytelse på kokepunktet. De små mengdene salt som vanligvis brukes til matlaging, gjør ikke den store forskjellen.

For å heve kokepunktet for 1 liter vann med 0,5 °C, må det tilsettes 58 gram salt – mens vi vanligvis tilsetter 2–4 gram til en gryte pasta.

Vil du spare på energien, gir det bedre mening å redusere mengden vann. Det krever om lag 4,19 joule energi å varme opp 1 gram vann 1 °C, og derfor vil for eksempel 800 ml saltet vann koke raskere enn 1 liter vann uten salt.