L. Liu & R. J. A. M. Stevens
vindmølle-læmur

Levegger gir vindturbiner et løft

Hindringer i terrenget foran vindturbiner kan øke vindhastigheten høyere oppe og dermed øke energiproduksjon med opptil 10 prosent.

Vindturbiner er en viktig del av løsningen når fossilt brensel som kull, olje og gass skal fases ut. Og nå har nederlandske forskere funnet en metode som kan øke vindturbiners effektivitet med opptil 10 prosent.

I utgangspunktet skulle man tro at helt flatt terreng uten hindringer – som bakker, hus eller vegetasjon – ville gi de høyeste vindhastighetene og derfor være det optimale for vindturbiner.

Vindmøller, mark, sol
© Shutterstock

Murer gir mer vind

Men hindringer kan faktisk gi en økt effekt. En lav mur foran vindturbinen vil presse vinden oppover og dermed øke vindhastigheten ved bladene. Det betyr større effekt fra vindturbinen like bak hindringen.

Dessverre har studier vist at effekten er negativ hvis vindturbinen står sammen med andre i en vindturbinpark – da vil de andre turbinene miste mer effekt enn den forreste vinner.

Men nå har forskere ved universitetet i Twente i Nederland tenkt ut en løsning.

VIDEO: Se hvordan små levegger skaper turbulens i luften

© L. Liu & R. J. A. M. Stevens

I laboratoriet har de simulert hindringer med ulik høyde, bredde og plassering i en park med 24 vindturbiner, og med de riktige hindringene kan den samlede effekten fra vindturbinparken økes med opptil 10 prosent.

Hindringene må være om lag en tiendedel så høye som vindturbinene, og bredden må være fem ganger høyden. Med murer eller trær i denne høyden vil hele rekken av vindturbiner dra nytte av den økte vindhastigheten.

Forskningsresultatet viser at ingeniører tross tiår med erfaring med vindturbiner fortsatt kan forbedre teknologien.

Hvis alle vindturbiner i verden ble 10 prosent mer effektive, ville vindkraftproduksjonen stige med noe som svarer til strømmen fra 50 kullkraftverk.