Kan man utnytte energien i et lyn?

Det er store mengder energi i et lyn, men energien lar seg vanskelig bruke.

Lightning over city

Det ville vært bra hvis man kunne utnytte energien i et lyn, for det er snakk om ganske store energimengder. I et lyn er strømstyrken opptil 200 000 ampere, mens spenningen kan være flere hundre millioner volt. Når et lyn slår ned, overføres det opptil ti gigajoule mellom skyen og bakken. Og det er nok til å holde ti 60-watts-pærer tent i et halvt år.

Dessverre er det bare svært lite av energien som kommer helt ned til bakken. Det aller meste blir derimot avsatt i lynkanalen mellom skyen og bakken. Et lyn varmer opp luften til mellom 15 000 og 30 000 °C. Det er fem ganger så varmt som Solens overflate, og det er denne voldsomme oppvarmingen som sluker nesten all energien i lynet. Det er bare 10 til 100 megajoule igjen, eller bare nok til å holde pærene tent i ca. én dag. Teoretisk kunne man sikkert utnyttet energien i et lyn, men det koster nok mer enn energien er verd.

Likevel har forskere prøvd. En av mulighetene til å utnytte lynets energi er å koble en transformator til en lynavleder. Når lynet slår ned, produseres en sterk strøm som kan brukes til å spalte sjøvann i oksygen og hydrogen, som deretter kan lagres som brensel. Problemet er bare å bygge elektrisk utstyr som ikke tar skade av lynnedslag.