Kan det virkelig stemme at … tyskerne bremser vindturbinene våre?

Jeg har lest at Tyskland bestemmer hvor mye vindturbinene i for eksempel Danmark får lov å produsere selv når det blåser veldig mye. Er det sant?

Jeg har lest at Tyskland bestemmer hvor mye vindturbinene i for eksempel Danmark får lov å produsere selv når det blåser veldig mye. Er det sant?

Shutterstock

Når det blåser kraftig i både Danmark, Sør-Sverige og Nord-Tyskland, oppstår en flaskehals i strømtransporten sørover. Flaskehalsen skyldes manglende kapasitet på de tyske strømkablene til de store byene og industriområdene i Sør-Tyskland.

For å sikre balansen i strømnettet kan ikke produksjonen overstige det lokale forbruket pluss transporten sørover. Dermed oppstår behovet for å stanse noen av vindturbinene.

Spesielt tysk lovgivning betyr at det er billigere for Tyskland å betale for eksempel danske produsenter for å stanse vindmøllene sine enn det er for tyskerne å stanse sin egne.

Vind stanser vindmøllene

Stillestående vindturbiner i for eksempel Danmark og Sør-Sverige skyldes imidlertid ikke alltid kapasitetsproblemer på strømnettet.

Når det virkelig vinden, kan tilbudet av strøm overstige etterspørselen. Dermed faller strømprisen – noen ganger til under null kroner. Med en negativ strømpris må vindturbineiere betale for å sende strømmen ut på strømnettet. Dermed er det billigere å stanse turbinene.

Andre ganger blåser det så mye at vindmøllene stanser av sikkerhetshensyn, den såkalte cut-out-speed.

Eldre og mindre vindmøller stanser når det er kuling, altså om lag 20 m/sek. Større vindmøller som de nåværende havvindanlegg kan klare storm på 25 m/sek. mens Vestas kommende gigant, V236-15.0 MW, kan fortsette opptil 30 m/sek., tett på orkan styrke.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Strømstopp er en barnesykdom

Parkerte vindturbiner er et problem akkurat nå, men på sikt vil forbedrede kabler og kraftverk utnytte strømmen.

Norge sparer på vannet

Fra 2023 kommer Norge og Sverige med i det tysk-danske energisamarbeidet. Det betyr for eksempel at Norge kan kjøpe overskytende vindstrøm og redusere vannkraften når det blåser.

Tyskland bygger ut strømnettet

Når felles grønn energi erstatter lokal kullkraft, må strømnettet bygges ut. I Tyskland skjer det blant annet med den 700 kilometer lange kabelen SuedLink, som fra 2026 skal forbinde Slesvig i nord med Bayern i sør.

Energi blir til drivstoff

Overskuddsstrøm kan produsere en såkalt energibærer i form av for eksempel hydrogen. Shell tester akkurat nå teknologien i det nederlandske anlegget Holland Hydrogen I, som skal framstille 60 tonn hydrogen i døgnet.