Hvorfor slipper vi ut så mye CO2 når vi kjører bil?

Er det sant at mengden CO? vi slipper ut ved bilkjøring, veier mer enn den mengden bensin vi har forbrukt?

Ja, mengden CO2som slippes ut, veier mer enn den forbrukte mengden drivstoff når man kjører bil eller flyr. Det skyldes at bare karbonatomet i CO2-molekylet stammer fra drivstoffet, mens de to oksygenatomene kommer fra luften som er sugd inn i motoren. Derfor gir en liter bensin cirka 2,4 kilo CO2. Bensin består av hydrokarboner, karbonatommolekyler og hydrogenatomer. Når hydrokarbonet forbrennes, går det med oksygen, og resultatet er CO2, vann og energi. Det er ikke helt enkelt å beregne den nøyaktige utslippsmengden av CO2; den avhenger av drivstoffsammensetningen, luftens trykk og oksygengehalt, samt av motoren. Det er aldri snakk om en 100 prosent ren forbrenning, for det dannes også stoffer som karbonmonoksid og rent karbon i form av sot. Når det snakkes om CO2-utslipp, vil det alltid dreie seg om typiske gjennomsnittstall.

Er du nysgjerrig på hva CO2-avtrykket ditt er? Beregn avtrykket ditt med CO2-beregneren vår!!