Martin Bond/SPL
Bølgekraftanlæg

Hvordan virker bølgekraft?

Store bølger som slår inn mot kysten, er tydeligvis veldig kraftige. Hvordan kan vi utnytte bølgenes energi, og kan bølgekraft bli en suksess, akkurat som vindkraft?

Ingeniørene er i full gang med å utvikle bølgekraftanlegg som kan tappe energi fra havets brusende bølger.

Noen anlegg er plassert nær kysten og utnytter energien fra brenningene. Andre flyter som lange sjøormer på havoverflaten og bruker vuggingen fra bølgene til å produsere strøm.

Bølgekraftanlegg kan også plasseres på havbunnen, der turbiner driver en generator med kraften fra tidevannsstrømmen.

En av de mest velkjente typene bølgekraftanlegg kalles svingende vannsøyle eller OWC (oscillating water column).

Et OWC-anlegg er vanligvis bygd av enten betong eller stål og består av et kammer bølgen kan strømme inn i. Over kammeret sitter en turbin som driver en generator som genererer elektrisitet.

Bølgeanlæg
©

Lufttrykk genererer elektrisitet

I et bølgeanlegg med en såkalt svingende vannsøyle strømmer bølger inn i et kammer og presser sammen luften der. Lufttrykket driver en turbin.

Bølgen hever vannet

Når bølgen slår inn mot bølgekraftverket, møter den en skrå rampe som fører opp til et kammer med luft.

Trykket stiger i kammeret

Luften i kammeret presses sammen slik at trykket stiger. Lufttrykket driver en turbin som genererer strøm.

Bølgen virker begge veier

Når bølgen trekker seg tilbake, faller trykket i kammeret. Nå er det undertrykket som driver turbinen rundt.

Det anslås at bølger rundt om i verden kan produsere opp til 2000 gigawatt elektrisitet. Det er uhyre attraktivt, men bølgekraftanleggene har hittil hatt for høy pris og for lav effektivitet sammenlignet med for eksempel vindturbiner.

I dag har verdens vindturbiner til sammen en kapasitet på over 700 gigawatt. Hvis bølgekraften skal opp på det nivået, må prisen ned, og derfor arbeider forskerne fortsatt med å utvikle nye typer anlegg.

Noen typer, for eksempel det finske WaveRoller, som nå testes i Portugal, skal utnytte bølgeenergien et stykke fra land der vannet er 10–20 meter dypt.

Bølgene har mer energi ute på havet enn ved kysten. Til gjengjeld er bølgekraftanlegg til havs dyrere og vanskeligere å vedlikeholde – og når det er storm, kan bølgene bli så kraftige at de ødelegger anleggene.