Hvor mye drivstoff er det i ett sukkerrør?

Bioetanol kan utvinnes av sukkerrør, men trengs det ikke veldig mange sukkerrør?

Sugar cane plantation

Sukkerrør tilhører gressfamilien, og de vokser svært hurtig – opptil 2,5 centimeter per døgn. De blir vanligvis to til fire meter høye og inntil fem centimeter i diameter. Margen inneholder 12–16 prosent sukrose, et sukkerstoff som kan legges til gjæring og omdannes til bioetanol.

Sukkerrørenes høyde og sukkerinnhold varierer en del, men det vil som regel være cirka 170 gram sukker i ett sukkerrør. Det betyr at man vil trenge omkring 1000 sukkerrør for å fremstille 100 liter bioetanol. Fordi man trenger fem til åtte planter per kvadratmeter, betyr det at man må ha et areal på 125–200 kvadratmeter for å produsere 100 liter etanol.

Etanol har lavere energitetthet enn bensin, slik at brennverdien til 100 liter etanol tilsvarer cirka 66 liter bensin. Det blir forsket på bred front i å utnytte hele planten og ikke bare sukkeret. Klarer man det, vil man kunne produsere 400 liter etanol av de nevnte 1000 sukkerrørene.

Brasil er verdens største produsent av sukkerrør, og både i Brasil og i USA kjører nå massevis av biler omkring på bensin som er tilsatt opptil 25 prosent bioetanol. Bioetanolproduksjonen på verdensbasis var i 2009 på mer enn 70 milliarder liter.