Shutterstock

Hvor grønn er egentlig gassen?

Noen politikere hevder at gass er en lysegrønn energikilde – er det riktig?

Hvor grønn eller svart gassen er, er avhengig av hvilke energikilder den sammenlignes med.

Selv om man bruker ordet «naturgass», er ikke brenning av gass er grønt – forstått som at det ikke slipper ut drivhusgasser til atmosfæren.

Gass består av 70–90 prosent metan. Som drivhusgass er den om lag 25 ganger kraftigere enn CO2.

Metans kjemiske formel er CH4, noe som vil si at molekylet består av et karbonatom og fire hydrogenatomer. Stoffet er altså en hydrokarbonforbindelse akkurat som olje og kull og derfor et fossilt drivstoff.

Men gass hører til i den lette enden av det fossile drivstoffet og er grønnere enn for eksempel kull siden gass har et høyere energiinnhold og brenner mer effektivt.

Gass lander midt i feltet

Den direkte CO2-utslipp ved energiproduksjon er størst ved kullkraft, mens sol- og vindenergi er de grønne vinnerne.

© Shutterstock

1. Kull er verst

Kullkraft er den mest CO2-intense energiform på planeten. Brenning av kull slipper ut omkring 1000 gram CO2 per kilowatt-time strøm som kullkraftverket produserer.

© Shutterstock

2. Gass slår kull

Brenning av gass slipper ut 350–490 gram CO2 per kilowatt-time strøm som blir produsert – så lenge gassen ikke lekker ut til atmosfæren under utvinningen.

© Shutterstock

3. Sol og vind er grønnest

Produksjonen av solceller og vindturbiner slipper ut CO2 til atmosfæren, men sett over hele levetiden er for eksempel vindkraft omkring 20 ganger grønnere enn gass.

Sammenlignet med fornybare energikilder som solceller og vindturbiner ser det ikke like bra ut.

Under strømproduksjonen slipper vindturbiner og solceller ut 0 gram CO2/kWh. For gass ligger tallet på 350–490 gram CO2/kWh.

Ser man på CO2-utslippene over hele levetiden inkludert produksjon og deponering av for eksempel vindmøllevinger, er CO2-utslippene fra vindkraft fortsatt nesten 20 ganger lavere enn ved strøm fra gass.