Shutterstock

Hvilket vær gir de laveste strømprisene?

Strømprisene har steget voldsomt det siste året og varierer med tidspunktet på døgnet og med været. Men hvilken type vær gir de laveste prisene?

Prisen på grønn strøm styres av tilbud og etterspørsel, og begge varierer med været.

Tilbudet varierer fordi vannkraftverk trenger regn, solceller trenger solskinn og vindturbiner trenger vind, mens etterspørselen varierer med temperaturen, siden kulde øker energiforbruket i for eksempel elektriske varmepumper.

Svingningene betyr at en kWh i for eksempel Danmark kan koste fra under 0 kroner til over 5 kroner før avgifter.

Dårlig vei gir lave priser

I Sverige, Norge, Finland og Island er strømmen billigst når det er mer enn nok vann til vannkraft. Demninger og snø samler vanligvis opp regnvannet slik at prisen jevnes ut over året. Langvarig mangel på nedbør sommeren 2022 medførte imidlertid rekordhøye strømpriser i blant annet det sørlige Norge, der vannkraftverkene måtte spare på vannet.

I Danmark og Nederland er strømmen billigst når det blåser, særlig om høsten og vinteren. Når det er kaldt, inneholder vinden nemlig mer energi. En vindturbin kan derfor produsere opp mot sju prosent mer strøm ved samme vindhastighet når temperaturen er 0 grader enn når den er 20 grader.

Strømnettet i Europa er for øvrig forbundet slik at prisen på strøm i for eksempel Danmark faller hvis det har regnet mye i Norge, og vannkraftverkenes reservoarer er fylt opp.

Den billigste strømmen i stikkontakten er derfor som tommelfingerregel også den grønneste.