Shutterstock

Hvilke land produserer mest grønn strøm?

Fornybar energi står for om lag 28 prosent av strømproduksjonen i verden. Her er det de fem største produsentene av grønn strøm sett i forhold til landenes samlede strømproduksjon.

Danmark får dekket 47,2 prosent av strømmen fra fornybare kilder, særlig fra vindkraft. Det er nok til en tiendeplass på listen over land med den største andelen av strøm fra fornybar energi.

Under kan du se hvilke fem land som er helt på topp.

1. Norge

© Shutterstock

99 prosent

Vannkraftverk leverer brorparten av strømmen til stikkontaktene i Norge. Landet har 1739 vannkraftverk og mer enn 1000 magasiner. I tillegg produserer Norge strøm fra vind og sol. En del av strømmen blir via undersjøiske kabler solgt videre til andre europeiske land.

2. Uruguay

© Shutterstock

98 prosent

Det søramerikanske landet har i løpet av et tiår droppet sin avhengighet av fossil energi og produserer i dag nesten utelukkende strøm fra fornybare energikilder – primært vannkraft. Dessuten er Uruguay verdens tredje største produsent av vindkraft.

3. New Zealand

© Shutterstock

80,9 prosent

Elektrisiteten på New Zealand er hovedsakelig grønn og stammer først og fremst fra vannkraft. Sol- og vindenergi utgjør imidlertid også en betydelig andel, mens omkring 15 prosent av den grønne elektrisiteten stammer fra geotermisk energi i det vulkanske området Taupo.

4. Brasil

© Shutterstock

78,4 prosent

Vannkraft er den store kilden til fornybar energi i Brasil. Parana-elven er blokkert av den gigantiske Itaipu-demningen, som er verdens nest største målt ut fra produksjon av elektrisitet. Demningen blir bare slått av De tre kløfters demning over Yangtze-elven i Kina.

5. Colombia

© Shutterstock

74,5 prosent

Colombia har Sør-Amerikas tredje største kapasitet innen vannkraft, som står for over 70 prosent av landets strømproduksjon. Potensialet for vannkraftverk er særlig stort i den vestlige delen av Colombia, der Andesfjellene sørger for store høydeforskjeller i terrenget.