Shutterstock

Høye bygninger kan fungere som enorme batterier

Ved å utnytte heiser og tomme leiligheter i høye bygninger kan vi lagre energi som i batterier, viser ny forskning.

I Europa kommer 22,1 prosent av energiforbruket vårt ifølge EU fra fornybare energikilder som sol, vann og vind.

Mengden strøm fra fornybare energikilder kan økes enda mer hvis det er opp til forskere ved det internasjonale instituttet for anvendt systemanalyse, IIASA, i Østerrike.

De har tenkt ut et sinnrikt system der energi kan spares til dager der det er overskyet og vindstille.

IIASA-forskernes idé er å bruke allerede eksisterende høye bygninger til energilagring, som et supplement til dagens batterier, som er relativt dyre.

Slik virker bygningsbatteriene

Østerrikernes lagringskonsept bygger på tyngdekraft, våt sand, potensiell energi, heiser og tomme leiligheter i høye bygg og små roboter.

I perioder med lavt strømforbruk kan robotene kjøre ballast i form av våte sandsekker inn i en heis som deretter frakter dem opp til en de øverste etasjene, der roboter lagrer sandsekkene i tomme leiligheter.

På vindstille og overskyede dager faller produksjonen av grønn strøm, og prisen stiger. Det er da de østerrikske forskernes idé om energioppbevaring kommer til sin rett.

© Shutterstock

Når strømprisen øker fordi det er lite vind, sol og andre fornybare energikilder, kan den tunge ballasten hentes inn i heisene og senkes ned igjen mens de driver en generator som skaper strøm.

IIASA-forskerne har døpt opphopningen av potensiell energi for Lift Energy Storage Technology (LEST), og har beskrevet den heisbaserte energiteknologien i det vitenskapelige tidsskriftet ScienceDirect.

Heisenergi til hele Tyskland

Forskerne påpeker at jo lenger tung ballast kjører nedover i en heis, desto mer energi kan det skapes.

For eksempel kan det i en 100 meter lang heis med en daglig transport på 5000 tonn sand utløses 1,09 megawattimer (MWh).

Lastes heisen med 10 ganger så mye ballast på samme strekning, tidobles effekten.

Med om lag 18 millioner heiser i verden kan den potensielle energieffekten ifølge IIASA-forskerne anslås til et sted mellom 30 og 300 gigawattimer (GWh) alt etter hvor ofte heisene brukes til energitransport i billige strømperioder.

Til sammenligning kjøper Tysklands førti millioner husstander ifølge landets statistikkbyrå, Statistisches Bundesamt, rundt 127,4 GWh strøm i året.

Så ved utnyttelse av det fulle potensialet på 300 GWh kan nesten halvparten av EUs 197 millioner husstander i teorien få dekket energiforbruket sitt fra ballast i all verdens heiser.

Mangler en del detaljer

LEST-energiprisen i studien ligger på 928 kroner per KWh for en heishøyde på 50 meter, noe som ifølge forskerne er om lag halv pris i forhold til eksisterende batterier.

Det er imidlertid mye som må på plass før du kan regne med å daglig dele heis med en våt sandsekk.

For eksempel må man finne lagringsplass til sandsekkene når de ikke er i bruk, og man må også sørge for at det er sterke nok gulv i leilighetene der sandsekkene skal oppholde seg når de fungerer som batterier.

Likevel konkluderer de østerrikske forskere med at LEST-tilnærmingen kan fungere som desentralisert strømlagring – særlig i storbyer som jevnlig opplever vekslende strømtilførsel fra vær og vind.