IHI Corp./NEDO

Havturbin på 330 tonn gir håp om endeløs grønn energi

Etter flere år med vellykkede forsøk kan en enorm undervannsturbin komme til å dekke halvparten av Japans samlede elektrisitetsbehov.

Bruken av havturbiner i noen av verdens sterkeste undersjøiske strømmer rundt Japan har vist seg å være en veldig god idé.

Faktisk så god at det japanske selskapet IHI Corp etter ti års forsøk nå er klart til sende en havturbin på 330 tonn ned i de opprørte farvannene der det teoretisk kan høstes opp mot 205 gigawatt miljøvennlig energi.

Det svarer til effekten av mer enn 13 000 kraftige vindturbiner på land, og det kan fôre opp til hundre millioner moderne husstander med energi.

Bygger undersjøiske kraftverk

Dette er imidlertid teoretiske tall, og havstrømmer har historisk vist seg å være vanskelige å temme slik at de kan overføre elektrisitet til PC-er, TV-er og lamper.

Likevel kan IHI Corps 330 tonn tunge prototype – med navnet Kairyu, det japanske ordet for ’havstrømmer’ – være første skritt mot å bygge et nettverk av kraftverk under havoverflaten.

Kairyu blir senket i havet, der den blir festet til havbunnen og flyter om lag femti meter under havoverflaten.

© IHI Corp./NEDO

Det tjue meter lange skroget kan dreie i den mest energieffektive retningen slik at de kraftige havstrømmene bruser forbi turbinens elleve meter lange blader, som produserer hundre kilowatt energi.

For å oppnå maksimal kapasitet vil IHI Corp de neste ti årene bygge enda større havturbiner som med opp mot tjue meter lange blader kan oppnå en effekt på to gigawatt.

Når de undersjøiske uhyrene kobles sammen i et nettverk, på samme måte som i en havvindpark, vil effekten kunne nå 205 gigawatt.

Fortsatt mye usikkerhet

Igjen er det snakk om teoretiske beregninger, for det er fortsatt usikkert om turbinnettverket kan skaleres opp til det fulle potensialet.

I havstrømmer kan man nemlig bare utvinne 50 til 70 prosent av det teoretiske potensialet. Det slår imidlertid vindenergi, der tallet er om lag 30 prosent, og solenergi, med 15 prosent av potensialet.

I løpet av ti år vil IHI Corp bygge et helt nettverk av havturbiner med dobbelt så store blader og ti ganger så stor effekt som prototypen.

© IHI Corp./NEDO

I tillegg krever det at de gruntliggende turbinene tåler de ekstreme forholdene i Stillehavet, der det blant annet er kraftige sykloner.

IHI Corp håper imidlertid at nettverket skal være utbygd og i drift i løpet av ti år.

Hvis visjonen blir realisert, betyr det at opp mot seksti prosent av Japans samlede strømforbruk – både i husstander og industri – kan høstes i havet.

Alternativer til kjernekraft

Japan har i årevis satset på alternative energikilder, og i dag har landet den tredje største solenergiproduksjonen, etter Kina og USA.

Ifølge energitidsskriftet NS Energy produserte Japan i 2021 i alt 63,2 gigawatt solenergi, noe som svarer til en tredjedel av det fulle potensialet til de undersjøiske strømmene.

Vindturbiner har derimot aldri vært den store hiten i det kuperte landet, som siden ulykken på Fukushima-atomkraftverket etter et jordskjelv i 2011 har lett etter flere alternative energikilder.

Til sammenligning produserte Fukushima-kraftverket om lag fem gigawatt, mens verdens største atomkraftverk, Kashiwazaki-Kariwa, produserte om lag åtte gigawatt ved full kapasitet.

Men også dette anlegget er i dag stengt på grunn av jordskjelvfare.

Derfor er det ikke så merkelig at det strømsultne landet ser etter alternativer under bølgene.