Vindmøller tar mye plass i landskapet, irriterer naboene og dreper fuglelivet. Men kanskje ikke lenger.

Det spanske firmaet Vortex Bladeless har nemlig kommet på et nytt design som fjerner de besværlige og bråkete vingene.

I stedet består vindturbinen av en 3 meter høy stang av glassfiber som lager strøm ved å vibrere i vinden.

På internett har kvikke hoder allerede lagt merke til den nye vindmøllens særpregede utseende – og gitt den tilnavnet «skybrator

Vind skaper virvler, noe som får stangen til å vibrere

Bunnen av Vortex Bladeless er montert på bakken, mens den øverste delen sitter løst. Inne i stangen sitter en generator som bruker stangens bevegelser til å lage elektrisitet.

Den vibrerende søylen bygger på såkalte virvelinduserte svingninger, et prinsipp som allerede ble oppdaget i 1911.

Du kjenner kanskje effekten hvis du har prøvd å rense et svømmebasseng. Når du trekker stangen med nettet gjennom vannet, skaper bevegelsen en rekke virvler etter seg. Det samme skjer for Vortex Bladeless når vinden passerer den.

I kjølvannet oppstår virvler, og de er normalt et stort problem for ingeniører. Virvlene kan nemlig få en bygning til å vibrere ved sin egenfrekvensen, og vibrasjonene kan vokse til svingninger som i verste fall river bygningen fra hverandre.

Ideen bak Vortex Bladeless er å snu prinsippet til en styrke ved å tilpasse stangens diameter, høyde og masse etter de gjennomsnittlige lokale vindforholdene.

Dessuten sørger et magnetisk system for å justere stangens stivhet alt etter vindstyrken. Dermed økes sannsynligheten for at stangen settes i riktige svingninger, noe som produserer mer energi enn hvis den bare sto og blafret litt tilfeldig i vinden.

Ingen vinger, ingen problemer?

Det er mange fordeler ved å kvitte seg med de store vindmøllevingene.

Ifølge Vortex Bladeless er den nye vindturbinen nesten lydløs. Dessuten gjør den mindre skaden på det lokale dyrelivet. Vanlige vindmøllevinger har en tendens til å gjøre skade på fugler.

Økonomisk er den store gevinsten at det vingeløse designet har færre bevegelige deler, og det betyr mindre vedlikehold.

Vortex Bladeless Tacoma

Het Tacoma-model wordt getest.

© Vortex Bladeless

Vortex Bladeless legger imidlertid vekt på at de ikke vil konkurrere direkte med de tradisjonelle vindmøllene. I stedet skal teknologien brukes i sammenhenger der den vanlige teknologien er upraktisk – for eksempel i mer tettbebygde områder.

Men det er lang vei å gå før det nye designet kan brukes i virkeligheten.

Inntil videre er Vortex Bladeless nemlig så liten at den bare kan lage veldig små mengder elektrisitet.

Neste skritt i planen er å forstørre prototypen til et 140 meter høyt tårn som skal kunne levere 1 megawatt – litt mindre enn en vanlig vindmølle.