TAE Technologies
fusjon, energi, teknologi, partikkelakselerator, reaktor, plasma

Forskere: Fusjonsenergi klar i 2030

Et amerikansk selskap lover å utvikle ren fusjonsenergi før år 2030. Det kan være et viktig skritt på veien mot grønn energi til alle.

Fusjonsenergi er litt som flyvende biler – det ligger alltid ti år inn i framtiden.

Men nå påstår bedriften TAE Technologies at de skal levere fusjonsenergi i kommersiell skala før tiåret er omme.

Bedriftens særpregede fusjonsreaktor kan nå produsere stabil plasma ved temperaturer på over 50 millioner grader celsius.

Nesten uendelig energi

Fusjonsenergi etterlikner de prosessene som foregår i solen, der grunnstoffer smelter sammen og utløser ufattelige mengder energi.

Forskere og ingeniører har arbeidet med denne teknologien, som betraktes som den hellige gral innen energiteknologi, siden begynnelsen av 1900-tallet.

Flere forsøksreaktorer har blitt bygd – blant annet det i det internasjonale ITER-prosjektet i Frankrike. Men så langt er det ingen som har fått mer energi ut av teknologien enn de har tilført.

fusjon, energi, teknologi, partikkelakselerator, reaktor, plasma

Reaktorprototypen til TAE Technologies kalles Norman og er sylinderformet i motsetning til f.eks. ITER, som er en tokamakreaktor formet som en smultring.

© TAE Technologies

Solens energi i en sylinder

Fusjon smelter sammen atomer på samme måte som solen. Det utløser enorme mengder energi.

Partikkelkanon varmer opp drivstoffet

Reaktoren til TAE Technologies varmer opp hydrogen og bor til et plasma som holder 50 millioner grader celsius ved hjelp av strålingen fra en partikkelakselerator.

Magnetfelt fanger plasmaet

Magnetfelt holder plasmaet fanget i en lang sylinder. De fleste andre fusjonsreaktorer er formet som en smultring – for eksempel den europeiske ITER.

Fusjon skaper energi

I den ekstremt varme plasmaen smelter atomene sammen til andre grunnstoffer – og utløser enorme mengder energi – uten store mengder nøytronstråling.

Teknologien er moden

TAE Technologies går litt andre veier enn andre med fusjonsreaktoren sin.

Reaktoren er en relativt liten sylinder, mens de fleste forsøksreaktorer, for eksempel tokamakreaktoren til ITER eller den såkalte stellaratoren Wendelstein 7-X, er formet som smultringer.

TAE-reaktoren bruker en partikkelakselerator til å varme opp drivstoffet og har angivelig mestret inneslutningen av plasmaet.

Reaktoren bruker grunnstoffene hydrogen og bor som drivstoff for å redusere mengden nøytronstråling i reaktoren. Det gir mindre radioaktivt avfall – og forhindrer nedbrytning av reaktoren.

Alt dette gjør at ingeniørene nå tror de kan levere fusjonsenergi i kommersiell skala om bare ni år. I så fall blir det et gjennombrudd innen energiproduksjon.