Energy Vault

Et tårn av betongblokker skal lagre ren energi

KAMPEN FOR KLIMAET: Ingeniører har utviklet en ny metode til å lagre ren energi helt uavhengig av vann. Det virker ved at man bygger et tårn av betongblokker – og så river man det ned igen.

Teknologien i vindmøller og solceller har etter hvert blitt så god at vi kan dekke en stor del av energiforbruket med fornybare kilder.

Men forskerne strever fortsatt med å finne effektive metoder til å lagre den rene energien, slik at vi kan bruke den når vi trenger den, og ikke bare når sola skinner og vinden blåser.

Et energilager som er uavhengig av innsjøer og elver

Nå har ingeniører fra det sveitsiske firmaet Energy Vault fått en idé som er like enkel som den er genial. Den bygger på de samme prinsippene vi bruker til å lagre ren energi i vannkraftanlegg.

Her skjer det ved at vann pumpes opp i innsjøen bak demningen. Det tilfører vannet potensiell energi, og når vi skal høste den, ledes vannet ned gjennom et vanlig vannkraftverk.

Energilager utnytter tyngdekraften

Elektriske kraner kan lagre energi ved å bygge et tårn av betongblokker. Når energien skal brukes, løftes blokkene ned på bakken igjen.

Oppladningen

Oppladningen i energilageret skjer når de elektriske kranene løfter en betongblokk opp til et høyere nivå. Det
tilfører mer potensiell energi.

1

Utladning

Utladning skjer når blokken fires ned. Stålkabelen driver en generator som forvandler den lagrede energien til strøm.

2
© Energy Vault

Fordelen ved det nye konseptet til Energy Vaults er at det er uavhengig av sjøer og elver.

I stedet for vann lagres energien i betongblokker som veier 35 tonn. De løftes opp av 120 meter høye elektriske kraner.

Ett anlegg kan forsyne 1250 husstander med strøm

Når det er overskudd av strøm, bygger kranene et høyt tårn ved å stable blokkene oppå hverandre, og når energien skal høstes, senker kranene blokkene ned til bakken igjen, en av gangen.

Stålwirene, som er festet til blokkene, trekker da i en generator som gjør bevegelsesenergien om til strøm igjen.

Det sveitsiske firmaet har planer om anlegg som kan lagre energi opptil 80 megawattimer.

Det innebærer at et anlegg vil kunne levere åtte megawatt uavbrutt gjennom 16 timer. Det er nok til å forsyne 1250 husstander med strøm.