Er det mulig å omdanne varmestråling til elektrisitet?

En solcelle omdanner lys til elektrisitet. Kan varme som også er elektromagnetisk stråling, bli til strøm på samme måten?

Varmebølge over Paris
© Shutterstock

Den elektromagnetiske strålingen favner vidt. I den ene enden av skalaen finner man radiobølger med lav energi, i den andre enden den uhyre energirike gammastrålingen. Varmestråling og synlig lys befinner seg midt imellom. Solceller utnytter i hovedsak energien i det synlige lyset, som pleier å ligge 1000 ganger høyere enn energien i den infrarøde varmestrålingen. Denne er for svak til å drive en solcelle, men man forsker i alternative måter for å omdanne varmestråling til elektrisitet. Blant annet har forskere ved University of Utah i USA nylig utviklet en metode som kan omdanne varme til strøm i to omganger. Først samler man opp varmen, og når en bestemt mengde varme er til stede, utløser den akkumulerte energien en lydbølge. Deretter treffer lydbølgen et piezoelektrisk materiale som omdanner energien i lydbølgene til elektrisitet. Opptil en femdel av energien i varme kan omdannes til strøm med den nye metoden. Forskerne håper at resultatene kan føre til en helt ny og enda mer effektiv type solceller, og at man kan utnytte blant annet overskuddsvarmen fra kraftverkene.