Den grønne energien suser av sted

I en tid hvor den globale oppvarmingen smelter is på polene og sørger for stadig flere varmegrader, har Illustrert Vitenskap tatt temperaturen på den fornybare energien. Og det er heldigvis mange positive punkter på lista.

Vind-, vann- og solenergi er noen av de vanligste – og mest effektive – formene for fornybar energi.

© Shutterstock

Grønn energi vokser på verdensplan

Fornybar energi har stø kurs framover. I 2004 ble der på verdensplan investert 45 milliarder dollar i fornybar energi, og 11 år senere, i 2015, hadde tallet steget til nesten 286 milliarder dollar.

I 2004 produserte fornybare energikilder 800 gigawatt, mens det i 2015 var 1849 gigawatt.

Danske verdensmestre i vind

Havvindmøllepark i Øresund i Danmark.

© Shutterstock

60,4 prosent av Danmarks elektrisitet kom fra fornybar energi i 2015. Av dette kom 42,7 prosent fra vindmøller. Det sikrer Danmark verdensrekorden i vindenergi.

Energi fra vann i norske stikkontakter

Norge er ledende i verden når det gjelder fornybar energi. Og hele 97,9 prosent av Norges strømforbruk kommer fra vannenergi. Det gjør landet til Europas største produsent av vannkraft.

Costa Ricas 110 grønne dager på rad

Demning i Costa Rica.

© Wikipedia

I 2016 brukte Costa Rica kun fornybar energi i 110 dager på rad – det er ny verdensrekord. Og i alt kom 98,1 prosent av landets elektrisitet fra fornybare energikilder. Mesteparten kommer fra store vannkraftanlegg, som har høy produksjon på grunn av store regnmengder.

Mye sol og vind i Portugal

På fem år klarte Portugal å heve andelen av fornybar energi fra 15 prosent i 2005 til 45 prosent i 2010. I Portugal er det både mye vind og mye sol, så det ligger godt til rette for fornybar energi. I 2015 var andelen steget til 49,3 prosent av landets energibehov.

En times solskinn

Hvis vi kunne utnytte all den solenergien som treffer jorda på bare en time, ville vi ha nok energi til å forsynes hele jordas befolkning med elektrisitet i et år.

Vinden malte korn før år 0

Fornybar energi er ikke noen ny oppfinnelse. Allerede 200 år f.Kr. bygget kineserne vindmøller, som de brukte til å pumpe vann og male korn.

Tyskland leder an i solkappløpet

Solcelleanlegg i Neukirchen-vluyn i Tyskland.

© Shutterstock.

Tyskland høster solens stråler som få andre – faktisk er det bare Kina som ligger foran, med 70 prosent av alle solcelleinstallasjoner.

På andreplass ligger Tyskland, som har over 1,5 millioner solcelleanlegg, alt fra små paneler på hustak til enorme solcelleparker. Anleggene produserte 6,9 prosent av Tysklands energiforbruk i 2014.

Amerikansk sol-entusiasme

I 2014 ble det installert et nytt solcelleanlegg i USA hvert 150. sekund – omtrent 2,5. minutt.

Vi skal være helt grønne i 2050

Ifølge Verdens naturfond (WWF) er det realistisk at hele jorda utelukkende bruker fornybar energi i 2050, slik at vi kan klare oss uten forurensende fossil energi.