Shutterstock

Tjen penger på motorveien: Selg overskuddsstrøm til andre elbiler

En forsker fra et universitet i USA har funnet opp et skybasert system til gjenoppladninger av elbiler mens de kjører. Systemet gir deg mulighet for å tjene penger på strøm du har til overs.

Det blir stadig flere elbiler på veiene. Selv om rekkevidden i batteriene stadig blir større, er det for de fleste nødvendig å lade opp på turer over 200 kilometer.

En forsker fra Universitetet i Kansas i USA har derfor utarbeidet en sky-modell for hvordan elbiler i fart kan lades opp av andre elbiler – helt uten å måtte vente timevis ved en ladestasjon.

Med systemet kan elbiler kobles sammen i små nettverk som holder øye med hverandres behov for oppladning.

Ladingen skjer i full fart på veien i likhet med fly som fyller tanken i lufta.

Ekstra batteri er nøkkelen til strøm

Det er Tamzidul Hoque, forsker i informatikk og elektroteknikk ved Universitetet i Kansas, som står bak det sinnrike systemet, sammen med forskere fra Florida.

Det er bygget som en tretrinnsrakett:

I første omgang må det installeres et datasystem i elbilen. Systemet overvåker om det er biler i nærheten på samme sky-nettverk med fulle eller flate batterier.

I andre fase kan en bil med flatt batteri på en lengre tur betale for å koble seg på en annen elbil med overskuddsstrøm.

Modellen er i tråd med deleøkonomien med et økonomisk insentiv Sjefskonsulent Ilyas Dogru, FDM

Tredje trinn er strømoppkoblingen mellom de to bilene. Det skjer ved at to biler kjører i samme hastighet ved siden hverandre mens en strømkabel automatisk kobles mellom kjøretøyene.

På veien blir strømmen overført til et mindre batteri som er et supplement til bilens normale litium-ion-batteri som blir ladet opp ved ladestasjoner.

Siden to biler på en motorvei ikke nødvendigvis skal i samme retning, påpeker forskerne at det mindre batteriet må kunne lades raskt.

Flere ting mangler fortsatt

Forskerne påpeker at både strømmangelen i elbiler på farten og folks ønsker om å tjene penger vil være nok motivasjon til at systemet kan tas i bruk.

Det krever imidlertid at elbilprodusentene omfavner visjonen og installerer både datasystem, automatisk oppladning og det mindre (og dyrere) batteriet til lynoppladninger i bilene sine.

Konseptet inkluderer også at det skal kjøre spesielle lastebiler rundt på veiene som elbiler kan koble seg til hvis batteriet begynner å nærme seg null.

En europeisk mulighet

Sjefskonsulent Ilyas Dogru fra bilistenes interesseorganisasjon FDM i Danmark mener at modellen med lading på veien også kan være relevant for europeere – men først lenger ute i horisonten.

Han peker på at det amerikanske systemet bygger på den såkalte Vehicle-to-Grid-modellen (V2G) der elbilene som fôrer strøm tilbake til strømnettet etter behov.

Når det først er på plass i årene som kommer, kan mobil lading mellom bilbatteriene på veiene bli aktuelt.

«Modellen er i ånd med deleøkonomien med et økonomisk insentiv. Hvis det blir enkelt og oversiktlig, kan forbrukere som har fått strøm billig eller gratis, være interessert i videresalg», sier Ilyas Dogru til Illustrert Vitenskap.