Sannheten om batterier

De er tunge, ineffektive og fylt med dyre og farlige kjemikalier. Men samtidig er de helt sentrale for at vind-, sol- og vannkraft kan erstatte fossil energi.

"Batterier er bra for miljøet" – Delvis sant

Kampen mot global oppvarming kan få en hjelpende hånd fra batterier fordi de tillater lagring og trådløs bruk av strøm fra grønne energikilder som sol-, vind- og vannkraft.

Men beregninger viser at produksjonen av et gjennomsnittlig elbilbatteri slipper ut ni tonn CO2, noe som vil si at produksjonen av en elbil har et dobbelt så stort klima­avtrykk som en bensinbil.

Dessuten består moderne batterier av grunnstoffer som kobolt og det lette, sølvhvite metallet litium.

Utvinning av litium fører ifølge forskere til vannforurensning og vannmangel i gruveområder i Argentina, Bolivia og Chile, og derfor er forskere veldig interessert i gjenbruk.

Lær om hvordan batteriet fungerer via ion-bytte og hvordan det får sin batterikapasitet.

Holder lenger

Plusspolen (anoden) består av en litium-metall-oksid (de røde kulene), som blant annet gir høy batterikapasitet.

1

Reiser rundt

Når batteriet brukes, beveger litium-ioner seg fra katoden via en separator og over til anoden (de gule stiplede linjene). Det omvendte skjer under oppladning.

2

Lagrer ioner

Minuspolen (katoden) består av et karbonmateriale som litium-ioner (de blå kulene) kan lagres i.

3
©

I dag gjenbrukes omtrent fem prosent på verdensplan, men det endrer seg med stor sannsynlighet i de kommende årene.

I en rapport fra 2019 anslår tenketanken International Institute for Sustainable Development at verdien på resirkulert litium og kobolt fra gamle batterier vil stige til nesten 200 milliarder kroner i 2025.

"Batterier utkonkurrerer svart energi" – Usant

Forskerne bruker begrepet energitetthet eller energidensitet til å sammenligne forholdet mellom vekten av en energibærer og hvor mye energi det kan levere.

Sett i det lyset har selv de beste batteriene store problemer. Et tonn jetdrivstoff har 14 ganger høyere energidensitet enn et batteri, mens en batterilastebil har 40 prosent lavere lasteevne enn en tilsvarende diesel- drevet lastebil.

Problemet forsterkes av at biler, busser og fly blir lettere mens de bruker opp drivstoffet. Et batteri har derimot samme vekt hele tiden, noe som er en enorm utfordring, særlig for elektrisk luftfart.

Canadiske Harbour air har med succes testet verdens første kommercielle, fuldt elektriske fly.

"Grønn transport blir dyrere" – Usant

Batterier har vært med på å holde prisen på elektrisk transport oppe, men det endrer seg nå for tiden, mener det amerikanske energidepartementet. Prognoser viser at batteriprisen i 2020 når under 800 kroner per kilowattime (kWh).

Det prisfallene gjør elbiler mer lønnsomme enn bensinbiler.

Utgiften til 1 kWh har falt det siste tiåret, først og fremst på grunn av høyere etterspørsel som tillater masseproduksjon av batterier, og siden 2010 har prisen på batterier til elektrisk transport falt: 87%.

Her kan du lære hvordan litium-ion-batterier fungerer - og hva som kan forlenge batteriets levetid.