Shutterstock

Nytt batteri lader opp seg selv med vanndamp fra luften

Forskere fra Universitetet i Tel Aviv har bygget et batteri som kan lade opp seg selv ved hjelp av høy luftfuktighet. Det kan bli en viktig fornybar energikilde – særlig i utviklingsland.

Det er ingen hemmelighet at det er stort potensial i å utvinne energi fra vann: Som mekanisk energi i bølgebrytere og demninger eller som hydrogendrivstoff fra elektrolyse av vann.

Men nå har et team av forskere fra Universitetet i Tel Aviv gjort en oppdagelse som kanskje kan løfte vannenergi til et helt nytt nivå.

Forskerne har funnet opp et batteri som lades opp spontant når det utsettes for luft der luftfuktigheten over 60 prosent.

Dødsulykke fikk forskere på sporet av energikilde

Inspirasjonen stammer fra 1843, da den berømte fysikeren Michael Faraday undersøkte et mystisk tilfelle i London der en arbeider døde av et elektrisk støt fra en dampkjele.

Damp hadde på en eller annen måte bygget opp en elektrisk ladning i kjelen, og etter en rekke eksperimenter kunne Faraday konkludere med at elektrisiteten stammet fra friksjonen mellom vannet i dampen og metalloverflaten i kjelen.

Med den historien i bakhodet etablerte forskerne fra Tel Aviv et eksperiment for å teste om de kunne gi ulike typer av metall en elektrisk ladning via kontakt med vanndamp.

De bygget et apparat der fuktig luft passerte inn i et lukket faradaybur, som kan holde utenfrakommende elektrisitet ute av eksperimentet. Inne i buret satt en messingsylinder med bakkekontakt og inne i sylinderen plasserte de et metall-testmateriale.

Ved å måle forskjellen i spenning på testmaterialet og messingsylinderen kunne forskerne avgjøre om vanndampen faktisk avga spenning til testmaterialet. Og det gjorde den.

Mens noen metaller ikke ble påvirket av luftfuktigheten, ble andre faktisk ladet. Resultatene var spesielt gode med sink, som ved en luftfuktighet på 60 prosent klarte å få apparatet – eller rettere sagt batteriet – til å lade opp seg selv til en spenning på 1V.

Det er ganske tett på et vanlig AA-batteri, som har en spenning på 1,5V, og som brukes i alt fra fjernkontroller til lommelykter.

Forskerne mener at oppfinnelsen har enormt potensial, særlig i utviklingsland, der mange fortsatt ikke har adgang til stabil og billig strøm. Samtidig befinner mange utviklingsland seg i tropene, der luftfuktigheten er høy året rund.