Shutterstock

Forskere øker levetiden til oppladbare batterier med 30 prosent

Takket være en teknikk som gjenoppliver «dødt» litium, kan elbilister i nær framtid nyte godt av batterier som holder en tredjedel lenger.

Vitenskapen er kontinuerlig på jakt etter nye metoder for å produsere batterier som lader raskere, har lengre levetid og holder bedre på strømmen.

En forskergruppe ved Stanford-universitetet har med en oppdagelse tatt et stort skritt i riktig retning. I tidsskriftet Nature beskriver de hvordan de har klart å vekke den utrangerte delen av et litiumbatteri til live igjen slik at det holder hele tredve prosent lenger.

Det kan få stor betydning for eiere av elbiler, som kan oppleve problemer når batteriene etter hvert mister evnen til å lagre strøm.

Batterier danner «døde» øyer

Et ladbart litiumbatteri lades ut og lades opp ved at litiumioner uavbrutt beveger seg fra den negative elektroden, anoden, til den positive elektroden, katoden.

Etter hvert som batteriet lades opp og lades ut gang på gang, blir en del av litiuminnholdet kjemisk inaktivt og danner små øyer av dødt litium som beveger seg fram og tilbake uten noen gang å komme i direkte kontakt med elektrodene.

Derfor mister materialet evnen til å bli ladet opp.

Bil1
© Shutterstock

Nytt superbatteri er ladet med svovel og sukker

Strøm skyver litium tilbake i kretsløpet

I det nye forsøket satte de amerikanske forskere strøm på den positive og den negative elektroden i et batteri for å se om det kunne få fart på det inaktive litiumet.

De sammenligner den passive litiummassen med en slags slange som strekker hodet fram og trekker halen etter seg i pulserende bevegelser som beveger seg mellom elektrodene – men uten å røre dem.

Bevegelsen fungerer ved at den ene enden av massen går i oppløsning samtidig med at det blir lagt til materiale i den andre.

Ved å gi ekstra strøm til det inaktive litiumet kunne forskerne dulte til prosessen slik at litiumslangen krøp helt ned og fikk kontakt med anoden og dermed ble sluset inn i batteriets ladesyklus igjen.

Forskergruppen forklarer at gjenfødselen av litiumøyene kan øke batteriets levetid med en tredjedel, noe som kan få stor betydning for elbilbatteriers størrelse og kapasitet i framtiden.