Shutterstock

Bakterier driver strømmen i nytt batteri

Frysetørkede bakterier skal nå være med på å lagre strøm. De frosne bakteriene blir gjenopplivet av salt og vann.

Amerikanske forskere fra State University of New York har utviklet en ny type batterier som er drevet av bakterier printet på papir.

Bakteriene er frysetørket, men livner til når de tilføres vann og salt.

En strøm av elektroner flyter fra bakterienes indre til yttersiden av celleveggen, noe batteriet utnytter.

Forskerne mener at batteriet kan bli brukt av leger som arbeider i øde områder med begrensede ressurser.

Det nye batteriet er printet på papir. Det får strøm fra elektroner som kommer fra bakterienes indre og flyter til celleveggen.

© Seokheun Choi

Batterier har blitt brukt siden antikken

Elektrisitetens historie kan spores helt tilbake til antikken, da forseglede leirkrukker trolig ble brukt til forgylling.

Siden den gang har forskere arbeider for å utvikle nye typer av batterier, som vi i dag bruker i alt fra telefoner til armbåndsur.

Her er tre nye varianter.

3 banebrytende batterier

© Tech. Inst. for Superhard & Novel Carbon Materials

1. Radioaktivt batteri holder i århundrer

Russiske forskere har skapt et batteri som utnytter betastråling fra radioaktivt nikkel.

Betastrålingen består av elektroner som i batteriet ensrettes til en elektrisk strøm.

Den er nokså svak, men kan til gjengjeld holde i århundrer. Derfor vil batteriet være godt egnet til for eksempel satellitter.

© Anirvan Guha & Thomas Schroeder

2. Nytt batteri virker som elektrisk ål

Den elektriske ålen skaper en spenning på opptil 650 volt, og det har forskere fra Sveits nå blitt inspirert av.

Forskerne har etterlignet ålens elektriske organ ved å printe tusenvis av tynne lag av hydrogeler med ulikt saltinnhold.

Målet er et batteri som kan gjenopplade seg selv og for eksempel brukes i pacemakere.

© RMIT University

3. Protonbatteri skåner miljøet

I Australia har en forskergruppe skapt et gjenoppladbart protonbatteri.

Det virker ved å la hydrogenkjerner, altså protoner, som har positiv ladning, vandre gjennom en membran i stedet for de litiumionene som brukes i vanlige batterier.

Batteriet er miljøvennlig fordi det bare inneholder elektroder av karbon og vanlig vann.