Radioaktiviteten i Fukushima er plutselig mangedoblet

Nivået av radioaktivitet i reaktor 2 på atomkraftverket Fukushima i Japan har fra den ene dagen til den andre eksplodert. Eksperter kan ikke forklare hvorfor.

  1. mars i 2011 ble den japanske østkysten utsatt for et gigantisk jordskjelv. Jorden sprakk under atomkraftverket Fukushima Daiichi og reaktorene på verket begynte å brenne og eksploderte.

Nesten seks år etterpå er katastrofen fremdeles ikke helt under kontroll. Faktisk når den nå nye høyder.

For radioaktiviteten i reaktor 2 har i løpet av de siste par ukene nådd det høyeste nivået så langt.

Fra 73 til 530 sievert

Radioaktiviteten er nå målt til 530 sievert pr. time. Tidligere har nivået vært på 73 sievert i timen.

Sievert er en enhet for den biologiske effekten av ioniserende stråling i menneskers kroppsvev.

Bare 1 sievert kan gi hårtap, sykdom og ufruktbarhet hos mennesker. Hvis et menneske utsettes for 10 sievert, vil personen dø i løpet av 3 uker.

Vanskelig å måle

Eksperter kan ikke forklare den plutselige økningen i sievert-nivået, men de mener at det kan skyldes to ting.

Enten har målingene så langt vært feil, eller også kan det ha skjedd noe inne i reaktoren som de ikke kjenner til.

På grunn av den høye radioaktiviteten i reaktorene er det vanskelig å få et klart bilde av reaktorenes radioaktive indre.

Målinger foretatt av kamera

De nye målingene er foretatt av et fjernstyrt kamera. Det tålte bare 1000 sievert, og kunne derfor bare holde i to timer inne i reaktoren. Forskere kan analysere den elektriske støyen på bildene for å måle radioaktiviteten.

Kameraene har en usikkerhet på ca. 30%, men selv med den feilmarginen ville sievert-nivået som minimum ligge på 370 sievert – og maks 690.