Kan kullkraftverk gå på uran?

For å forhindre flere energikriser vil amerikanske forskere bygge om eksisterende kullkraftverk slik at de går på kjernebrensel. Hvordan er det mulig?

For å forhindre flere energikriser vil amerikanske forskere bygge om eksisterende kullkraftverk slik at de går på kjernebrensel. Hvordan er det mulig?

Shutterstock

Et kullkraftverk kan ikke bruke uran som brensel uten videre. Men deler av et kullkraftverk kan gjenbrukes i et atomkraftverk. I teorien er det nemlig nok å endre varmekilden som produserer damp, fra kull til uran og beholde de samme turbinene og generatorene som produserer strømmen.

Ofte er den beste løsningen imidlertid å skifte ut hele systemet til strømproduksjon, spesielt hvis kullkraftverket er av eldre dato. Men områder, bygninger, veier, transformatorer, høyspentledninger og så videre kan fortsatt gjenbrukes. Og en amerikansk rapport fra 2022 tyder faktisk på at det er god butikk.

Gamle verker firedobler kjernekraften

Rapporten fra det amerikanske energidepartementet viser at ombygde kullkraftverk, såkalte coal-to-nuclear eller C2N-verker, kan firedoble USAs andel av strøm fra kjernekraft til 350 GW. Det svarer til den maksimale kapasiteten av mer enn 23 000 av Vestas' aller største vindturbiner på 15 MW.

Beregninger i rapporten viser at prisen for et slikt C2N-atomkraftverk er mellom 15 og 35 prosent lavere enn for et nytt anlegg.

I alt inngår 394 kullkraftverk i rapporten – både aktive og nedlagte. Det utgjør en stor andel av alle amerikanske kraftverk, og av de 394 kullkraftverkene er hele 80 prosent egnet til C2N.

Det første prosjektet er faktisk allerede i gang i byen Kemmerer i den vestlige delstaten Wyoming.

Kjernekraft får konkurranse fra jordvarme

Atomenergi er imidlertid ikke den eneste kandidaten til gjenbruk av kullkraftverk. Også jordvarme er en mulighet.

For eksempel jobber det amerikanske firmaet Quaise akkurat nå med en revolusjonerende boreteknologi som potensielt gir adgang til vann med en temperatur på 500 grader i ned til 20 kilometers dybde.

USA får i dag om lag 19 prosent av elektrisiteten sin fra atomkraftverk. I Europa er tallet 22 prosent.