Fremtidens reaktorer skal fores med atomavfall

350.000 tonn med atomavfall er deponert i mer eller mindre sikre lagre rundt omkring på kloden. En ny type reaktor full av glovarmt salt skal uskadeliggjøre en stor del av avfallet.

atomaffald smeltet-salt

Kinesiske forskere er nå i gang med å utvikle en ny type reaktor, hvor kjerneprosessene foregår i en 700 grader varm suppe av smeltet salt.

I utgangspunktet skal kraftverket gå på vidundermaterialet thorium, som er vanlig i naturen. Det er mye mer effektivt enn det drivstoffet atomkraftverkene går på i dag – uran.

Men kraftverkene kan også brukes til å brenne atomavfall.

Radioaktivt materiale utnyttes

I et klassisk, konvensjonelt atomkraftverk utnyttes bare opptil 6,5 prosent av uranet i brenselsstavene. Resten må deponeres som atomavfall i 100.000 år.

Men med de nye smeltet-salt-reaktorene vil alt det radioaktivt materiale i stavene kunne utnyttes.

Atomavfall må løses opp i glovarmt salt

Atomavfallet løses rett og slett opp i den glovarme saltsuppen, slik at kjerneprosessene slippes løs og bidrar med varmeenergi, akkurat som i et vanlig atomkraftverk.

På den måten kan de resterende 93,5 prosent spaltbart uran omdannes til strøm via en varmeveksler som bruker varmen fra saltet til å koke vann og drive en turbin.

Deponier fortsatt nødvendige

Smeltet-salt-anlegg er likevel ikke hele løsningen på de enorme mengdene av atomavfall. Hele 350.000 tonn med atomavfall er deponert rundt omkring i verden, og hvis smeltet-salt-kraftverk skal gjøre slutt på alt sammen, må et nytt kraftverk opprettes hver dag i 93 år.

Derfor er det fortsatt nødvendig med deponier og atomkirkegårder som kan holde i 100.000 år.

Radioaktivt vidundermiddel

Men i 2030-årene vil thorium og smeltet salt skape nærmest idiotsikker atomkraft.

Du kan lese mer om de nye smeltet-salt-reaktorene og det radioaktive vidundermiddelet thorium i denne store artikkelen.