Akademik Lomonosov

Russland sjøsetter flytende atomkraftverk

Et flytende atomkraftverk skal skaffe strøm til isolerte byer i Arktis.

En flytende katastrofe eller en drivende gavebod?

Miljøorganisasjoner og det russiske energiselskapet Rosenergoatom blir ikke helt enige om det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov.

Kjernekraftverket seiler i disse dager fra Sankt Petersborg til den russiske havnebyen Murmansk. På sin vei passerer den bl.a. Finland, Sverige, Danmark og Norge. Atombrenslet blir imidlertid bare fylt på ved endestasjonen.

Russerne vil sende skipet langs den 15 000 kilometer lange arktiske kystlinjen slik at det kan levere strøm til lys, varme og rent vann til områdets isolerte havnebyer.

Flytende atomkraftverk har uran om bord

Skipet er 144 meter langt, veier 21 000 tonn og har et strømproduserende hjerte som består av to trykkvannsreaktorer på 35 megawatt elektrisk effekt hver.

Russerne beriker reaktorene i det drivende atomkraftverket med helt opptil 20% av det sterkt radioaktive uran-235, som er den absolutt dyreste og mest potente berikningen, dvs. på nivå like før brenselet kategoriseres som brukbart til kjernevåpen.

Atomkraftverk skal sikre olje og gass

Med den enorme prammen håper russerne også å kunne få strøm til å bore etter olje og gass.

Ifølge vitenskapelige anslag er det nemlig mulig at 30% av klodens naturgass og 13% av oljen gjemmer seg i havbunnen i havområdene nord for Russland.

Og det skal strømmen fra et flytende atomkraftverk hjelpe dem med å få tak i.

Atomkraftverk pumper ut forsyninger i Arktis

Flyteprammen er bygd opp og innredet slik at den kan gå fra havn til havn.

Der pumper det seilende atomkraftverket ut varme og strøm til Arktis' øde havnebyer via enorme maskinerier og nye tekniske løsninger.