EUROfusion
JET Tokamak-reaktor med rød plasma

Aldrende reaktor knuser rekorden for fusjonsenergi

En aldrende reaktor har fordoblet rekorden for fusjonsenergi ved å bruke et spesielt drivstoff. Framtiden ser derfor lovende ut for neste generasjon reaktorer, som kan åpne døren for uendelig energi.

Joint European Torus-reaktoren ved Oxford i England har mer enn fordoblet sin egen rekord for fusjonsenergi fra 1997. Det skriver Culham Centre for Fusion Energy (CCFE) i en pressemelding.

Den nye rekorden skyldes et spesielt drivstoff og tiår med forberedelse av den såkalte tokamak-reaktoren.

Selv om reaktoren snart skal pensjoneres, kommer det siste rekordeksperimentet til å få stor betydning for ITER-reaktoren – en lignende reaktor som er under bygging i Frankrike – og dermed for utsiktene til en så å si uendelig energikilde.

© Claus Lunau & JAMES PROVOST & MPIPP

Tokamak-reaktoren

Reaktoren har form som et bildekk, og hydrogenplasmaet holdes på plass av en magnet midt i hullet og magnetspoler rundt. Hydrogenplasma vil kunne holdes på plass i en time om gangen.

Superdrivstoff slår rekord igjen

I løpet av fem sekunder produserte den aldrende JET-reaktoren hele 59 megajoule. Det er mer enn det doble av den forrige rekorden – 21,7 megajoule i løpet av fire sekunder – som JET satte allerede i 1997.

Selv om forsøket i 1997 oppnådde en høyere maksimumseffekt, er den gjennomsnittlige effekten vesentlig høyere ved det nyeste.

En fellesnevner for begge rekordforsøkene er drivstoffet. Både i 1997 og 2021 brukte forskerne ved CCFE et drivstoff som består av deuterium og den sjeldne hydrogenisotopen tritium.

Tritium er radioaktivt og skaper vesentlig flere nøytroner når det fusjonerer med deuterium enn hvis man bare bruker deuterium – som ikke er radioaktivt.

VIDEO: Se JET-reaktoren etterligne solen

JET-reaktoren er en såkalt tokamak. Her varmes drivstoffet opp til ekstremt høye temperaturer, noe som gjør det til plasma som magnetfeltet i tokamaken holder under kontroll.

Ved ytterligere trykk og høye temperaturer begynner atomene i drivstoffet å fusjonere – og avgi energi i form av nøytroner.

Rekordforsøk lover godt for framtidens fusjonsenergi

I Sør-Frankrike er ITER-reaktoren under bygging i et storstilt prosjekt til mer enn 180 milliarder kroner. Den nye reaktoren er også en tokamak, akkurat som JET-reaktoren, som snart skal pensjoneres etter førti år.

ITER-reaktoren skal gå på samme drivstoff som JET, og den nye rekorden lover derfor godt for det ambisiøse fusjonsprosjektet.

Med større kapasitet og en reaktor som er optimalisert for tritiumdrivstoffet, håper forskerne at ITER kan bli den første fusjonsreaktoren som avgir mer energi enn maskinen bruker for å sette i gang fusjonen.

Ifølge planen skal ITER stå klar til fusjonsforsøk i 2025.