Jun Lab/UCLA

Elektronisk hanske oversetter tegnspråk til tale

Nå kan døve bruke tegnspråk når de snakker med mennesker som ikke forstår det.

En nyutviklet hanske som er forsynt med bevegelsessensorer, kan via en app til mobilen oversette tegnspråk til talespråk.

Sensorene er plassert langs hanskens fem fingre og registrerer bevegelsene som døve og talehandikappede bruker til å forme ord med.

Bevegelsene oversettes til elektriske signaler som via en sender om håndleddet overfører videre til mobilen, som oversetter dem til talespråk.

Kan hjelpe 500.000 mennesker

Hansken er utviklet av forskere ved University of California i USA, og inntil videre kan systemet oversette den amerikanske utgaven av tegnspråk. Bare i USA bruker over 500 000 mennesker tegnspråk som sin primære måte å kommunisere på.

En hanske med bevegelsessensorer oversetter via en mobilapp tegnspråk til tale; for eksempel gjenkjenner den håndtegnet for «I love you» (Jun Lab/UCLA).

Oversettelsesprogramvaren er utviklet ved hjelp av såkalt maskinlæring, der en algoritme forbedrer seg selv gjennom egne erfaringer. Forskerne testet den på fire døve personer som gjentok en lang rekke tegn 15 ganger. Det viste seg at hansken og den tilhørende programvaren kunne gjenkjenne og oversette 660 tegn.

Den kan oversette både ord, bokstaver og tall som inngår i tegnspråket; for eksempel skal en fingerstilling som kombinerer bokstavene I, L og Y oversettes til «I love you».