Olivier Barge, CNRS. CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ørken struktur plantegninger

Eldste arkitektoniske plantegninger til nå funnet i ørken

Et team arkeologer har klart å identifisere de hittil eldste plantegningene over megastrukturer i Midtøsten. Planene kan være opptil 9000 år gamle.

For 9000 år siden kan jegersamfunn i Midtøsten ha brukt såkalte «ørkendrager» til å organisere jakten.

Disse strukturene har fått navnet ørkendrager fordi de ofte ser ut som de vi flyr med. Imidlertid har disse anleggene vært flere hundre meter lange, og noen har vært hele fem kilometer lange.

Ørkendragene har bestått av lave murer, tynne avgrensninger og mindre graver der byttedyr som gaseller og antiloper har blitt jaktet på.

Siden disse ørkendragene første gang ble oppdaget med luftfoto i 1920-årene, er det funnet omkring 6000 anlegg som befinner seg i Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia.

I de siste 100 årene har imidlertid arkeologer lurt på hvordan fortidens mennesker har konstruert disse sofistikerte megastrukturene. En oppdagelse gir kanskje svaret.

En internasjonal forskergruppe fra blant annet Det franske nasjonale senteret for vitenskapelig forskning har funnet noe som ligner plantegninger over disse megastrukturene.

På to monolitter i henholdsvis Jordan og Saudi-Arabia er det gjengitt stjerner, sirkler og linjer som ser ut til å beskrive noen av disse anleggene, skriver forskerne i en artikkel i tidsskriftet PLOS One.

Intelligent oppfinnelse

I Jibal al-Khasabiyeh-området i Jordan er det åtte kjente ørkendrage-anlegg. Et av disse anleggene ser ut til å være hugget ut med steinredskaper.

Graveringene måler 80 centimeter i lengden og 32 centimeter i bredden og ser ut til å være om lag 7000 år gamle.

jordan gravering

Her en beskrivelse fra forskningsartikkelen av den inngraverte steinen fra Jordan. (A) Luftfoto av stedet der graveringen ble funnet på en monolitt (den presise plasseringen er markert med rødt). (B) Fotografi av den graverte steinen. (C) Fotogrammetrisk 3D-modell av den inngraverte monolitten som viser de ulike flatene. (D) Gjengivelse av bildet på monolitten.

© SEBAP & Crassard et al. 2023 PLOS One

I Zebel Az-Zilliyat i Saudi-Arabia er det to synlige ørkendrage-strukturer med om lag 3,5 kilometer imellom seg.

Ved et av disse anleggene er det gravd ut en stor stein med en gravering på 382 centimeter i lengden og 235 centimeter i bredden.

Her ser graveringene ut til å være hakket fram med en mindre hakke, og de forventes å være mellom 8000 og 9000 år gamle.

Saudi-Arabien gravering

Detaljerte fotografier fra artikkelen av den inngraverte steinoverflaten fra Jebel Az-Zilliyat i Saudi-Arabia. A og B viser eksempler fra den østlige siden av steinen, med avbildning av en drage, mens C og D viser den vestlige siden. De skraverte gjengivelsene brukes til å gjøre graveringene mer lesbare.

© SEBAP & Crassard et al. 2023 PLOS One

Plantegninger som disse må ha vært nødvendige for den tidens konstruktører ettersom de avanserte strukturene krevde et blikk ovenfra.

Det er tidligere funnet potensielle grove og utydelige representasjoner av ørkendrager, men det er første gang de er så presise og gamle.

Evnen til å gjengi store strukturer på en todimensjonal overflate markerer et skifte i mennesket utvikling.

Tidligere eldgamle planer er kjent fra litterære gjengivelser fra Mesopotamia og det antikke Egypt, men de nyoppdagede graveringene daterer seg enda lenger tilbake i tid.