Shutterstock

Derfor sender ikke mikrobølgeovnen ut stråling

Mikrobølgeovnen utligner elektromagnetiske felter fordi den er konstruert som et såkalt faradaybur. Det beskytter mot varmeskader.

Et faradaybur beskytter mot elektromagnetisk stråling. Du har antagelig et faradaybur hjemme på kjøkkenet: en mikrobølgeovn.

Overflaten i metallkabinettet til mikrobølgeovnen er elektrisk ledende, noe som utlikner de feltene inne fra ovnen.

Her kan du se, hvordan faradayburet fungerer:

1. Elektrisk felt treffer buret

© Mette Airs & Shutterstock

Når du skrur på mikrobølgeovnen, skapes et felt (hvite bølger) med elektrisk ladning som treffer elektroner (blå sirkler) (med negativ ladning) og ioner (brune sirkler) (med positiv ladning) i ovnen.

2. Elektroner flytter seg

© Mette Airs & Shutterstock

Elektronene (piler ved blå sirkler) i metallet flytter seg raskt mot den positive enden av feltet (rød pil ved plusser).

3. Motsattrettet felt dannes, og feltene utlikner hverandre

© Mette Airs & Shutterstock

I metallkabinettet i mikrobølgeovnen er det nå dannet et elektrisk felt (røde piler) som direkte tilsvarer ovnens indre elektromagnetiske felt. De to elektriske feltene utlikner hverandre, slik at mikrobølgestrålingen holdes inne i ovnen og ikke slipper ut på den andre siden.

4. Faradayburet beskytter mot varmeskader

© Shutterstock

Strålingen fra mikrobølgeovnen kan gi varmeskader på hud eller øyne hvis faradayburet lekker. Derfor skal man alltid reparere mikrobølgeovnen hvis den har gått i stykker. De elektromagnetiske bølgene inne i selve mikrobølgeovnen skader ikke maten, forsikrer World Health Organization (WHO).