Boeing 747

Derfor bruker Boeing 747-fly fortsatt disketter

Selv om disketten ble erstattet av cd-rom og senere usb en gang på nittitallet, er den gamle teknologien fortsatt i bruk.

Selv om disketten ble erstattet av cd-rom og senere usb en gang på nittitallet, er den gamle teknologien fortsatt i bruk.

Shutterstock

For oss som ble født på begynnelsen av nittitallet – og naturligvis eldre generasjoner – var disketten en gang innbegrepet av å overføre filer fra en datamaskin til en annen.

Hvis du ville vise en venn hvor langt du hadde kommet i et dataspill, måtte spillfilen overføres til en av de kvadratiske plastplatene med det lille metallskjoldet på toppen, og så skyves inn i diskettstasjonen som alle pc-er hadde den gangen.

På midten av nittitallet begynte cd-rom å vinne fram, med mer plass til å oppbevare filer, og den har senere blitt utkonkurrert av minnepinner.

Men disketten er ikke død. På noen områder, blant andre luftfart, er de fortsatt avhengige av disketter for å overføre viktige data og oppdateringer.

Boeing-fly får månedlige oppdateringer på diskett

Under en videokonferanse for IT-sikkerhet fikk selskapet Pen Test Partners adgang til et nylig utrangert passasjerfly av typen Boeing 747-400. Her viste en ekspert fra selskapet rundt i flyet og gjennomgikk nettsikkerheten i et videointervju med nettstedet The Register.

Video-rundturen kommer også innom stedet der man oppdaterer flyets navigasjonsdatabase. Den inneholder opplysninger om flyets rute, andre flyruter, hjelpemidler til radionavigasjon, flyplasser, rullebaner og prosedyrer etter avgang og landing.

I det Boeing 747-400-flyet dataeksperten viser fram, blir de avgjørende oppdateringene lastet inn i flyets datamaskiner ved hjelp av 3,5-tomsdisketter.

Dette diskettformatet er det siste skuddet på diskettstammen, selv om det kom på markedet i 1980. Opprinnelig kunne den bare lagre 160 kilobyte, men Ultra-utgaven fra 1996 kunne klare hele 144 000 kilobyte eller 144 megabyte.

Det går tusen megabyte på en gigabyte, og en billig minnepinne i dag kan gjerne ha plass til 32 gigabyte.

Boeing 747-400-modellen ble bygd på åttitallet, og disketten var derfor markedsledende teknologi på det tidspunktet. Det hadde blitt svært dyrt å skifte ut datasystemene om bord, og derfor har man rett og slett latt det være.

IT-sikkerhetseksperten påpeker også at diskettene har vært forsvarlige å bruke. De har gjort det de skulle – og vært vanskelige å hacke.