Sådan fremstiller man sølvpapir i 4 trin

Folien du bruker på kjøkkenet, lages av det mye metallet aluminium, som utvinnes av bergarten bauxitt. Bauxitt består hovedsakelig av aluminiummineraler og noe jern og leire.

Folien du bruker på kjøkkenet, lages av det mye metallet aluminium, som utvinnes av bergarten bauxitt. Bauxitt består hovedsakelig av aluminiummineraler og noe jern og leire.

Jørgen Stamp
©

Trinn 1:

Bauxitt kvernes og raffineres slik at aluminiumoksid skilles ut. Deretter fjernes de negative oksygenionene ved elektrolyse. Aluminiumet formes til barrer.

© Jørgen Stamp/Thomas Arnoldi

Trinn 2:

Flere tonn tunge aluminiumsbarrer varmes opp til om lag 500 grader og presses flere ganger gjennom valser som gjør dem flatere og lengre.

©

Trinn 3:

Barrene er til slutt bare to millimeter tykke. De rulles først sammen i flere omganger i tromler før de sendes igjennom et sett kalde valser.

© Jørgen Stamp/Thomas Arnoldi

Trinn 4:

Rullingen og temperaturendringene endrer strukturen i metallet, og folien er nå bare 0,006 millimeter tykk. Den skjæres i strimler og rulles opp i ruller.