Jørgen Stamp

Sådan fremstiller man sølvpapir i 4 trin

Folien du bruker på kjøkkenet, lages av det mye metallet aluminium, som utvinnes av bergarten bauxitt. Bauxitt består hovedsakelig av aluminiummineraler og noe jern og leire.

©

Trinn 1:

Bauxitt kvernes og raffineres slik at aluminiumoksid skilles ut. Deretter fjernes de negative oksygenionene ved elektrolyse. Aluminiumet formes til barrer.

© Jørgen Stamp/Thomas Arnoldi

Trinn 2:

Flere tonn tunge aluminiumsbarrer varmes opp til om lag 500 grader og presses flere ganger gjennom valser som gjør dem flatere og lengre.

©

Trinn 3:

Barrene er til slutt bare to millimeter tykke. De rulles først sammen i flere omganger i tromler før de sendes igjennom et sett kalde valser.

© Jørgen Stamp/Thomas Arnoldi

Trinn 4:

Rullingen og temperaturendringene endrer strukturen i metallet, og folien er nå bare 0,006 millimeter tykk. Den skjæres i strimler og rulles opp i ruller.