The Great Internet Mersenne Prime Search
Et utsnitt av verdens lengste primtall

Ny verdensrekord: Primtall er 232,5 km langt

En superdatamaskin brukte seks dager på å beregne tallet, som fyller over 5000 sider i Word.

I 14 år har den iherdige ingeniøren Jonathan Pace studert primtall på fritiden.

Nå kan han endelig la seg hylle som mannen bak verdens største.

23 249 425 sifre lyder rekorden på.

For å sette den enorme mengden sifre i perspektiv vil det ta 269 dager å skrive ned primtallet hvis du skriver ett tall i sekundet. Og hvis du skriver sifrene med én centimeters mellomrom, vil de strekke seg over 232,5 kilometer.

Jonathan Pace er en del av tallknuser-gruppen GIMPS Great Internet Mersenne Prime Search – som også stod for den forrige rekorden.

Systemer finner primtall

Primtall er de tallene som bare kan deles med 1 eller tallet selv.

For å oppdage nye primtall kan forskere utlede ulike matematiske mønstre.

Et av mønstrene kalles Mersenne, og det er dette som ligger til grunn for rekorden.

Mersenne-primtall følger formelen M(p) = 2^p - 1. Det betyr at 2 opphøyd i et primtall kan gi et nytt primtall, hvis du trekker fra 1.

For eksempel kan du finne primtallet 31 ved å gange 2 med seg selv 5 ganger og trekke fra 1:

2 x 2 x 2 x 2 x 2 - 1 = 31

Rekorden har fått navnet M77232917 – og navnet kommer nettopp fra Mersenne-mønsteret. Primtallet svarer til 2 ganget med seg selv 77 232 917 ganger (minus 1).

Datamaskin brukte seks dager på beregningene

Jonathan Pace lar sine datamaskiner, med spesialutviklet programvare, tråle gjennom tallrekka for å finne nye primtall.

En av maskinene brukte seks dager med kontinuerlige beregninger på å sjekke bare dette ene tallet.

Du kan laste ned hele tallet på GIMPS hjemmeside.