Wikipedia

Hvordan snakker Stephen Hawking?

Den kjente fysikeren Stephen Hawking har mistet stemmen på grunn av sykdommen ALS. Derfor kommuniserer han gjennom en datamaskin han styrer via små bevegelser i ansiktet.

Stephen Hawkings robotaktige stemme skapes av såkalt talesyntese – et apparat som konverterer tekst til tale.

Men vitenskapsmannens kommunikasjon går først gjennom et avansert system der et kamera registrerer bevegelser i en muskel i det ene kinnet hans.

Deretter er det en spesiell programvare som omdanner bevegelsene til ord og setninger som blir lest opp.

Her forteller Stephen Hawking selv om hvordan maskinen fungerer:

Hawkin snakker med forskers stemme

Stephen Hawkings talesyntese er en Speech Plus CallText 5010 fra 1988, og den bygger på MIT-forskeren Dennis Klatts arbeid fra 1970- og 1980-tallet.

Lydopptak av Klatts egen stemme danner grunnlaget for den datastemmen som Hawking i dag er kjent for.