Hvor lenge holder digitale lagringsmedier?

Jeg har stabler av bilder på harddisken og lagrer dokumenter på minnepinnen. Hvor lenge er denne informasjonen trygg?

information storage

Digitalt lagrede opplysninger holder ikke så lenge som man kanskje håper og tror. Forskerne snakker faktisk om ”digital demens” fordi digital informasjon er skjøre saker, en harddisk er eksempelvis utslitt etter cirka fem år. Slag, fuktighet og varme kan gjøre holdbarheten enda kortere, men man kan også være heldig og nyte godt av en sprek harddisk i mange flere år. Uansett er det smart å ta en sikkerhetskopi av alt man har av uvurderlig materiale.

Minnepinnene antar man vil holde i tre–fem år, mens overskrivbare CD-er har en levetid på cirka fem år. To av de mest brukte lagringsmediene, CD-er og DVD-er, er trolig holdbare i cirka 25 år. Usikkerheten skyldes at vi mangler erfaring over lang tid. Derfor stammer holdbarhetsvurderingene ofte fra forsøk med kunstig aldring der lagringsmediene blir utsatt for store variasjoner i fuktighet og temperatur.

Vanligvis er det belegget som beskytter opplysningene som først brytes ned og må gi opp. Det kan for eksempel dreie seg om plasthinnen som ligger som et vern utenpå en DVD. Men det finnes spesielt langtidsholdbare CD-er og DVD-er som kanskje kan beskytte digital informasjon i opptil 1000 år.

Men selv om informasjonen er sikret, er det slett ikke sikkert at den kan tas frem igjen, for det kommer hele tiden nye lagringsmedier. Ingen nyere PC-er leser disketter, og informasjon på diskett må snart anses som tapt.

Den raske tekniske utviklingen gir bibliotekarer og arkivarer store problemer fordi de igjen og igjen må overføre data til nye og mer moderne lagringsmedier – hver gang med fare for at informasjon kan gå tapt. Utfordringen blir ikke akkurat mindre i fremtiden, både fordi vi tar vare på ufattelige mengder digitale data, og fordi vi pakker dem tettere enn noen gang på lagringsmediene. En Blu-Ray-disk kan eksempelvis romme fem ganger så mye data som en tradisjonell DVD.

Digitale lagringsmedier har begrenset levetid