Shutterstock / PaniYani

Biologisk minidatamaskin avslører forurensning i drikkevannet ditt

En enkel datamaskin kan ved hjelp av bare én vanndråpe avgjøre om det er sprøytegifter, tungmetaller eller medisinrester i drikkevannet ditt.

Drikkevann skal helst bare serveres gjennomsiktig og smakløst, men tross flere rensesystemer underveis fra grunnvann til kranen din kan det likevel inneholde bly og andre kjemikalier.

Ved helsesenteret i den danske kommunen Egedal ble det for eksempel i slutten av 2021 målt et blynivå i drikkevannet som var sju ganger det tillatte.

For å bidra til rent drikkevann har en amerikansk forskergruppe ved Northwestern University i delstaten Illinois derfor funnet opp en egen biosensor som lynraskt kan spore opp uønskede stoffer i vann.

I sensoren binder farlige stoffer og uønskede kjemiske forbindelser seg til et lag av RNA og proteiner som deretter aktiverer en rekke signalstoffer som lyser opp.

Kan analysere drikkevannet ditt

Forskerne har klart å videreutvikle den nye biosensoren til en liten lommedatamaskin som raskt kan måle mengden farlige kjemikalier og informere deg om innholdet.

Biosensoren kan blant annet oppdage

  • sink
  • fluor
  • plantegiften atrazin
  • rusmidler
  • medisinrester
  • antibiotika
  • tungmetaller

Kombinasjonen av indikatorrør som lyser opp, forteller nøyaktig hvilke uønskede stoffer og forbindelser som er påvist i vannprøven.

© Northwestern University

Ikke alle EU-land har rent vann

I de delene av verden der rent drikkevann er en mangelvare, vil den nye biosensoren være svært nyttig. Men også i for eksempel EU er det rom for forbedringer av vannkvaliteten.

EU oppgir for eksempel at 14,1 prosent av medlemslandenes grunnvann samlet overstiger nitratnivået for drikkevann – forurenset av omfattende nitrogenutslipp fra blant annet bruk av gjødsel.

Island, Norge, Finland og Sverige har Europas reneste drikkevann, mens vannkvaliteten i land som Danmark og Nederland ligger under snittet.