© Shutterstock

Bruken i dag: Vi utnytter hele det elektromagnetiske spektrumet

All elektromagnetisk stråling består av lyspartikler, fotoner. Energien bestemmer strålingens bølgelengde og frekvens. For eksempel kan energirike gammafotoner se detaljer i kroppen, mens energisvake radiofotoner kan kommunisere over millioner av kilometer.