Teknologi

Teknologi handler i stor grad om hvordan man ved hjelp av spesielle framgangsmåter og hjelpemidler kan bearbeide råvarer slik at de ender som ferdige produkter. Det finnes flere teknologiske områder, som mekanisk teknologi, kjemisk teknologi, bioteknologi og informasjonsteknologi samt en lang rekke underområder som for eksempel genteknologi og batteriteknologi. Les mer og la deg fascinere av alt fra tungtvann til ubåter og spørsmålet om kjernekraft.

Brainternet

Teknologisk utvikling

Ny teknologi har ofte både fascinert og forarget. Det gjelder blant annet oppfinnelsen av telefonen i siste halvpart av 1800-tallet, som blant annet førte til konspirasjoner om det egentlig var en portal til en annen verden. Senere har tv-en, mikrobølgeovnen, industriroboten, datamaskinen, visakortet, internett, mobilen og kunstig intelligens kommet til på grunn av den teknologiske utviklingen.

Teknologisk ansvar

Ingeniører og forskere har for lengst bevist at vi mennesker er i stand til å flytte grensene for hva vi trodde var teknologisk mulig. Men denne evnen medfører også et ansvar og reiser derfor en rekke etiske spørsmål – for hvor avanserte våpen bør vi utvikle? Har vi jordboere rett til å utforske verdensrommet? Er genspleising forsvarlig? Og fører kunstig intelligens i det hele tatt noe godt med seg?

Solstraaler opfanges doegnet rundt

© Shutterstock & Lotte Fredslund