Juridisk informasjon

Juridisk informasjon

Kjære leser

Informasjonen du finner på disse nettsidene er gjenstand for kontinuerlig bearbeidelse og kontroll og er derfor så langt vi vet korrekt. Til tross for disse forholdsreglene kan vi likevel ikke utelukke at feil kan snike seg inn på sidene. www.illustrertvitenskap.no påtar seg intet ansvar for eventuelle ulemper eller skader som måtte oppstå i forbindelse med den enkelte lesers bruk av informasjon herfra.

Eksterne lenker

Vi gjør oppmerksom på at nettstedet www.illustrertvitenskap.no inneholder lenker til sider som ikke drives av Bonnier Publications International AS, og som vi derfor ikke kan påta oss ansvar for innholdet av.

Opphavsrett

Tekst, grafikk, bilder, lyd og annet innhold på denne nettsiden er beskyttet under lov om opphavsrett. Bonnier Publications forbeholder seg alle rettigheter til innholdet, inkludert retten til å utnytte innhold med tanke på tekst- og datamining, jf. § 11b i Opphavsrettsloven og artikkel 4 i DSM-direktivet.

Med mindre noe annet er angitt har Illustrert Vitenskap opphavsrett til alt innhold på dette nettstedet. Materialet kan ikke brukes i ervervsøyemed uten tillatelse. Stoff fra nettstedet kan bare gjengis med tydelig kildeangivelse. Ervervsmessig bruk av materialet krever godkjennelse av:

Illustrert Vitenskap
Strandboulevarden 130
DK-2100 København Ø