Abonnementsbetingelser

Forutsetninger for adgang til Illustrert Vitenskap Digital

For å kunne bruke Illustrert Vitenskap Digital må du ha tilgang til internett og en e-postadresse. Du må registrere deg på illvit.no ved å oppgi en e-postadresse og opprette et selvvalgt passord. Dette er din digitale brukerprofil. Deretter får du tilgang til tjenesten via en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon med iOS eller Android. Du må også ha et kredittkort for å betale for tjenesten.

Du har selv ansvaret for å oppdatere kortinformasjonen din hvis kredittkortet ditt utløper eller blir sperret. Det kan du gjøre ved å gå inn på kundeservice.com og korrigere opplysningene. Ved mangelfulle eller utløpte kortopplysninger vil du i stedet motta en faktura på det skyldige beløpet. Mangelfulle kortopplysninger anses ikke som gyldig oppsigelse, og følgelig er du ansvarlig for beløp som ikke kan trekkes.

Hvis du er under 18 år, må du sende bestillingen skriftlig med foresattes underskrift.

Prisen for å bruke Illustrert Vitenskap Digital dekker bare tilgang til tjenesten, ikke ytterligere omkostninger som kan påløpe som følge av at du bruker tjenesten. Du bør for eksempel gjøre deg kjent med hvilke trafikkpriser som gjelder for deg.

Slik fungerer abonnementet ditt

Som abonnent får du tilgang til Illustrert Vitenskaps digitale univers. Når du har aktivert profilen din med abonnementsnummer og valgt et passord, får du tilgang til alt innhold på illvit.no og Illustrert Vitenskaps app. Hvis du ikke har abonnert på Illustrert Vitenskap Digital tidligere, kan du benytte deg av introduksjonstilbudet vårt. Hvis du har abonnert på Illustrert Vitenskap Digital tidligere, kan du tidligst benytte deg av et introduksjonstilbud seks måneder etter at ditt forrige abonnement opphørte. Hvis dette ikke overholdes, kan vi kreve betaling og/eller avslutte abonnementet ditt.

Med mindre annet er oppgitt i forbindelse med bestillingen, fornyes abonnementet automatisk hver måned. Dette gjelder også etter introduksjonsperioden, hvor abonnementet fortsetter som betalt abonnement. Du samtykker herved til at Illustrert Vitenskap Digital automatisk trekker betaling hver måned fra bank- eller kredittkortet du registrerte. Hvis betalingen uteblir, påløper det forsinkelsesgebyr i tråd med gjeldende rentelov.

Illustrert Vitenskap Digital kan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: inflasjon, endringer i eksterne omkostninger, endringer i enhetsproduksjonsomkostninger, produkt- og innholdsendringer og endret lovgivning. Varsling av vesentlige endringer vil finne sted 14 dager i forveien i en egen e-post. Endringen vil tre i kraft fra og med neste faktureringsdato etter varslingen.
Som en del av abonnementet ditt på Illustrert Vitenskap Digital vil du løpende motta serviceinformasjon via e-post, varsler i apper eller via push-meldinger på telefonen (SMS). Dette er servicemeldinger som presenterer nytt, håndplukket innhold for deg, for eksempel nye artikler, lydartikler og film.

Oppsigelse

Du kan til enhver si opp abonnementet frem til utløpet av den perioden du har betalt for. Du kan si opp abonnementet via kundeservice.com. Når du har sagt opp abonnementet, har du ikke lenger tilgang til Illustrert Vitenskap Digital. Det vil si at du ikke lenger har tilgang til innholdet etter at abonnementsperioden er utløpt.

Angrerett

Du kan benytte deg av angrerett innen 14 dager. Dette gjelder hvis du ikke har tatt produktet i bruk, og hvis du kontakter oss innen 14 dager etter at du kjøpte produktet. Angreretten bortfaller hvis du logger deg inn i løpet av de 14 dagene, slik at du tar produktet i bruk. Angreretten utløper 14 dager etter kjøpsdato, altså den dato da du bestilte Illustrert Vitenskap Digital.

Hvis du vil benytte deg av angreretten din, må du varsle oss om det. Du kan f.eks. angre den inngåtte avtalen ved å logge inn på kundeservice.com. Der kan du angre kjøpet under menyelementet Kontakt oss ved å sende oss en e-post med informasjon om dette. Angrefristen er overholdt hvis du sender meddelelsen innen fristen er utløpt.

Bruke Illustrert Vitenskap Digital

Illustrert Vitenskap Digital skal bare brukes til privat bruk. Tilgangen skal ikke gis videre, lånes ut eller selges til andre. Med andre ord er alle former for kommersiell eller offentlig bruk forbudt. Du kan bare dele abonnementet ditt på Illustrert Vitenskap Digital med andre medlemmer av husstanden din. Tjenesten kan brukes på opptil 5 enheter. Overskrides dette, kan abonnementet bli midlertidig stanset.

Opphavsrett

Alt innhold, inkludert artikler, lydartikler og filmer i tjenesten, tilhører Bonnier Publications International A/S, og det skal bare brukes til privat bruk. Bruk av tjenesten i kommersielle eller offentlige sammenhenger er ikke tillatt. All kopiering og enhver form for distribusjon er forbudt uten skriftlig samtykke fra rettighetshaver til innholdet. Ved brudd på ovenstående kan rettighetshaver gjøre sin rett gjeldende, herunder nedlegge forbud og kreve erstatning for eventuelle krenkelser. Du kan dessuten ikke bruke tjenesten i strid med opphavsrettslovgivningen eller annen lovgivning.

Endring av tjenesten

Illustrert Vitenskap Digital forbeholder seg retten til å løpende og uten ytterligere forvarsel endre innholdet og utvalget i tjenesten, inkludert å legge til eller fjerne artikler, lydartikler og filmer som har vært tilgjengelige tidligere. Illustrert Vitenskap Digital forbeholder seg også retten til å selv velge hvilke plattformer og enheter tjenesten leveres til, og Illustrert Vitenskap Digital kan også avslutte leveringer og støtte av enheter som har vært støttet tidligere.

Ansvar og rettigheter

Mindre teknisk nedetid i tjenesten kan forekomme, uten at det anses som et brudd på avtalen med deg. Tjenesten forbedres og vedlikeholdes kontinuerlig, og derfor har Illustrert Vitenskap Digital rett til å, i begrenset omfang, stenge tjenesten midlertidig i forbindelse med oppdateringer. Tjenesten forbedres og vedlikeholdes løpende, og derfor må du forvente løpende oppdateringer. Vi anbefaler at du alltid bruker den nyeste versjonen.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern, som du kan lese her.

Kontakt

Du kan kontakte oss på kundeservice.com eller på telefon 23 06 87 00 mandag–fredag 8–18 hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe vår automatiske døgnservice utenom åpningstiden.

Hvis du har spørsmål om bestillingen, kan du alltid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses mellom partene, kan Forbrukerrådet kontaktes på forbrukerradet.no

Illustrert Vitenskap Digital utgis av Bonnier Publications International AS. Org.nr. 977041066 MVA