Shutterstock

Din indre neandertaler avgjør smerteterskelen

Et nedarvet gen fra neandertalerne har stor betydning for om du merker smerte eller knapt registrerer den.

Et slag med et vått håndkle eller en lilletå banket mot et bordbein vil frambringe smerte hos de fleste. Men om smerten håndteres i fosterstilling på gulvet eller med et skuldertrekk, varierer fra person til person.

Nå viser en studie at personer med et spesielt gen fra neandertalere kan ha en lavere smerteterskel enn andre.

Studien er utført av en forskergruppe ledet av genetikeren Svante Pääbo, som blant annet kartla det første neandertalergenomet.

Smertesignal passerer lettere

Forskerne har identifisert genvarianten ved å sammenligne det komplette arvematerialet – genomet – fra tre neandertalere med en database over 2535 menneskelige genomer.

Kartleggingen har identifisert en spesiell variant av genet SCN9A som fantes i neandertalere og fortsatt finnes hos nålevende sentral- og søramerikanere samt europeere – for eksempel 0,4 prosent av alle briter.

Fellesnevneren hos personer med genet er at de er mer følsomme overfor smerte.

© Hugo Zeberg et al.

Forklaringen ligger i nervebanene.

Ytterst i huden fanger tynne fibre opp smerte som et elektrisk signal som passerer gjennom såkalte ion-kanaler i nervene på vei mot hjernen.

En av disse ion-kanalene, som kalles Nav1.7, frakter smertesignalet videre ved å slippe ladde partikler – ioner – og ut av cellen hvis signalet er kraftig nok. Ellers føler ikke personen smerte.

Studien viser at Nav1.7 hos personer med neandertalgenet rommer tre andre aminosyrer sammenlignet med den mest utbredte moderne varianten.

Forskerne testet effekten av de tre spesielle aminosyrene ved å spleise genet inn i froskeegg og menneskelig nyrevev. Med de tre aminosyrene ble ion-kanalen lettere aktivert og smertesignalet lettere videresendt.

Neandertalergen gjør smerten 8 år eldre

Jo eldre vi blir, jo verre blir smerte oppfattet. Konklusjonen på forskernes studie var at personer med neandertalgenet sju prosent oftere følte smerte – noe som svarer til at de var åtte år eldre.

Studien indikerer også at neandertalerne hadde en lavere smerteterskel enn arten vår, Homo sapiens, men siden smerteopplevelsen er kompleks, kan det ikke sies med sikkerhet.

Tidligere har ekspertene funnet tegn på hyppige skader, en velutviklet sans for sårpleie og selvmedisinering med smertestillende naturmedisiner blant neandertalerne.